Modul gerunziu. Exemple


Modul gerunziu

Modul gerunziu este un mod nepersonal (nepredicativ) la care verbul exprimă acțiunea în desfășurare, în același timp cu a verbului determinat.


Exemple de verbe la modul gerunziu:

a. Trecând pe acolo, l-am întâlnit pe Ion.
b. Apele șușoteau lovind malul lin.
c. Răspândindu-se în roiuri întind corturile mari.

Cuvintele trecând, lovind, răspândind sunt forme ale verbelor a trece, a lovi, a se răspândi și exprimă acțiuni în curs de desfășurare.


Formele verbale ale modului gerunziu se termină în -ând sau -ind.


Observații:

1. Modul gerunziu poate fi urmat uneori de formele neaccentuate de Ac. și D. ale pronumelui personal (în această situație verbul se termină în vocala -u):

ajutându-l; vorbindu-ți; aducându-mi-l; trimițindu-ți-i.

2. De la gerunziu s-au format unele adjective care se acordă în gen, număr și caz cu substantivele însoțite: ordine crescândă sau descrescândă, ruine fumegânde, rană sângerândă.

3. Trebuie să evităm folosirea frecventă a gerunziilor, deoarece, abuzându-se de ele, exprimarea devine mai puțin clară.

Modul gerunziu are două aspecte:
- aspect afirmativ: citind, lucrând
- aspect negativ (format cu ajutorul prefixului ne-): necitind, nelucrând.


Funcțiile sintactice pentru modul gerunziu

a. Complement circumstanțial de mod:
Numai Dunărea, neostenită, curge mereu șușotind.
Cum merge Dunărea? - șușotind

b. Complement circumstanțial de timp:
Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț.
Când îl întreabă? -privind

c. Atribut:
Valuri cu creste spumegând se loveau de stânci.
Ce fel de creste? -spumegând


Ortografie:

1. Unele verbe se scriu le gerunziu:
accentuând, nu: accentuind
apropiind, nu: apropind
creând, nu: creind
fiind, nu: find
luând, nu: lund
plouând, nu: ploind
scriind, nu: scrind
știind, nu: ștind
vâjâind, nu: vâjiind

2. Cântre între prefixul ne- și forma de gerunziu afirmativ se intercalează adverbul de mod mai, structura rezultată se scrie într-un cuvânt:
Nemaicitind, nemailucrând


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Modul gerunziu – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.