Propoziția predicativă. Exemple


Propoziția predicativă

Propoziția predicativă îndeplinește în frază funcția de nume predicativ al unei propoziții regente.

La ce intrebări răspunde propoziția predicativă?

Propoziția predicativă răspunde la întrebările: ce?, cum?, ce fel de?

Ca și numele predicativ, propoziția predicativă poate fi legată de subiectul propoziției prin verbele copulative: a fi, a deveni, a se face, a ajunge, a însemna și altele sunt introduse prin:

a) conjuncții: că, să, ca... să, dacă (de) etc;
b) pronume relative-interogative: care, cine, ce;
c) adverbe relative: cum, cât;
d) locuțiuni conjuncționale: după cum, ca și cum etc.

Convingerea mea este că ai procedat bine.
Ana a devenit ce își dorise de mult.
Andrei a ajuns să scrie poezii remarcabile.
Asta înseamnă că are talent.
Mama e cum o știi.
Aceasta e ca și cum ai fi văzut-o.

Ca și subiectivele, predicativele sunt propoziții subordonate în frază, dar îndeplinesc funcția de nume predicativ în regentele lor.


Exemplu:

Părerea mea este că școala noastră este impunătoare.
Întrebarea este ce va deveni Dan peste câțiva ani.
Aceasta înseamnă că el va fi și mai târziu un om foarte harnic.

Explicații:

Verbele este și înseamna din frazele la care ne-am referit nu sunt predicative. Îmbinările de cuvinte:
Părerea mea este,
Întrebarea este,
Aceasta înseamnă
nu pot forma propoziții, deoarece le lipsesc numele predicative, care să spună ceva despre subiectele acestora. Locul numelui predicativ a fost luat aici de propozițiile:
că școala noastră este impunătoare,
ce va deveni Dan peste câțiva ani,
că el va fi și mai târziu un om foarte harnic,
care împreună cu verbele copulative este și înseamnă, formează predicatul nominal al propozițiilor respective.


Topica: Propoziția predicativă se găsește, în mod obișnuit, după propoziția regentă.

Punctuația: Având funcția de nume predicativ, ele nu se despart niciodată de verbul copulativ, deci nici de propoziția regentă.

Observație: Uneori, în frazele cu propoziții predicative, subiectul poate fi exprimat printr-o subiectivă. În cazul acesta, propoziția principală, regentă, se reduce numai la verbul copulativ, formând un predicat nominal incomplet:

Ce nu voia să recunoască era că întârziase ieri de la școală.
    subiectivă                 principală             predicativă


Sursa: Ion Popescu – Limba Română-Gramatică, Editura didactică și pedagogică București 1984 – Propoziția predicativă

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.