Numele predicativ. Exemple


Numele predicativ. Exemple

Numele predicativ este parte componentă a predicatului și arată o însușire, o calitate a subiectului sau îl identifică.

Numele predicativ poate fi exprimat prin:

- substantiv
în N.: Apa din tub e un corp lichid.
în AC. cu prepoziție: Podul este de piatră.
în G.: Stiloul este al colegului.

- adjectiv (la toate gradele)
Dar tricoul s-a făcut alb.
Pantofii mei sunt mai frumoși.
Lumea viețuitoarelor este foarte bogată.

- numeral
în N.: Noi eram trei.
în Ac. cu prepoziție: Moneda este de zece.
în G.: Hainele sunt ale celor doi.

- pronume
în N.: Gândul meu este acesta.
în Ac. cu prepoziție: Costumele sunt pentru noi.
în G.: Va să zică oul este al lui?

- verb
la infinitiv cu prepoziție: Datoria noastră este de a învăța.
la supin: Merele sunt de mâncat.

- adverb de mod
El este altfel.

- interjecție
Este vai de pielea lui!

Felurile numelui predicativ (după numărul elementelor componente):

- simplu (exprimat printr-o singură parte de vorbire): Nu toate proprietățile fizice ale corpului sunt măsurabile.

- multiplu (exprimat prin două sau mai multe părți de vorbire de același fel): Zilele sunt calde și senine.

Observații:

1. Între elementele numelui predicativ multiplu se pune virgulă sau conjuncția și:

Și erau frumoși, cuminți și ascultători.
Să fii viitor și prezent și trecut.

2. În aceste exemple avem o singură propoziție, pentru că există un singur predicat, un singur verb copulativ.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Numele predicativ – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.