Taine de Mihail Sadoveanu – Argumentare descriere în proză


Taine de Mihail Sadoveanu – Argumentare descriere în proză

taine

Taine de Mihail Sadoveanu, înfățișează priveliști din Delta Dunării (copaci, plante, vietăți, înserarea, răsăritul lunii etc.), chipuri de oameni (cei doi pescari), întâmplări și fapte (lupta pentru existența dintre două păsări, retragerea vietăților bălții spre culcușul lor de noapte, plimbarea unor tineri cu barca), evenimente dim trecut (migrarea unor popoare), exprimă stări sufletești determinate de aceste împrejurări (încântarea, uimirea, bucuria vieții).

Tabloul naturii spre asfințit este plin de farmec: peste baltă se așterne o liniște adâncă și măreață, în limpezimea apei se oglindește cerul înalt și senin, căldura de peste zi scade, o perdea de sălcii bătrâne și pletoase umbrește singurătatea apei. Vizitatorii admiră în liniște înfiorarea frunzișului, gâzele care plutesc pe luciul lacului, rândunelele care săgetează aerul și brăzdează încrețiturile apei. Zbateri și fâșâit de aripi, țipete și cârâituri vestesc începutul unei încăierări dintre o cioară și o lișiță. Lupta pe viață și pe moarte, văzută până în cele mai mici amănunte, se dezlănțuie și la capătul ei, lișița își îneacă rivala. Vizitatorii izbucnesc într-un strigăt de uimire.

Peste baltă se lasă amurgul. Liniștea cuprinde întinderile de apă, adieri ușoare aduc o răcoare plăcută, o dată cu parfumul amețitor al unei lunci de tamarix. Dezmorțite din toropeala căldurii, roiuri de țânțari cu trompele însetate de sânge prilejuiesc vizitatorilor neplăceri, în timp ce convoiuri nesfârșite de păsări vin din depărtări și trec spre depărtări.

Rumeneala asfințitului se stinge treptat.

Umbrele înserării coboară peste bolțile de sălcii și peste cărările dintre trestii. Delta Dunării, ținut fermecător al tainelor vieții și naturii, se întinde până departe, parcă în nemărginire. Viața își continuă marea ei luptă; viața și moartea se află într-un circuit veșnic. Vietăți de tot felul intră într-o forfotă amețitoare; plaviile plutitoare spre necunoscut sunt bărci ale vieții și morții; generații de oameni și popoare diferite au trecut pe aici, umplând adâncurile bălții cu oasele lor.

Când seara învăluie natura și razele argintii ale lumii coboară peste aceste locuri, o privighetoare își înalță cântecul, sporind bucuria celor doi tineri îndrăgostiți, care plutesc cu barca pe întinsul nesfârșit al apei.

După cum se vede, aspectele și fenomenele naturii, forfota micilor vietăți și prezența omului cu sentimentele lui sunt grupate în jurul unei idei: farmecul naturii și misterul vieții din Delta Dunării.

Taine de Mihail Sadoveanu, este o descriere în proză.


Sursa: Marin Toma – Limba Română-Lecturi literare, Editura didactică și pedagogică București 1989 – Taine de Mihail Sadoveanu – Argumentare descriere în proză

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.