Japonia


Japonia

Japonia este așezată în estul Asiei (Extremul orient), ocupând arhipelagul nipon, compus din 4 insule principale – Honshu, Shikoku, Kyushu și Hokkaido – la care se adaugă 400 de insule mai mici. Arhipelagul sub formă de arc se întinde pe 2400 km de-a lungul coastei de est a Asiei, de la nord spre sud. Suprafața totală pe care o ocupă Japonia este de 377.944 km².

Țărmurile sunt foarte dantelate, prielnice construcției de instalații portuare. Lungimea lor este egală cu jumătate din lungimea Ecuatorului.

Relieful

În cadrul reliefului predomină munții, care ocupă 85% din suprafața Japoniei. În partea de mijloc a insulei Honshu se află munți înalți de peste 3000 m. În insulele japoneze și mai ales în Honshu, sunt 192 vulcani dintre care 52 sunt activi. Ei aduc țării una din cele mai mari avuții. Izvoarele termale atrag milioane de oameni. De-a lungul țărmurilor se întind câmpii înguste foarte fertile și dens populate, care oferă condiții favorabile agriculturii.

Cutremurele

Japonia este țara unde se înregistrează cele mai frecvente cutremure de pământ de pe Glob (3-5 cutremure zilnic).

Cutremurele de pământ sunt mișcări bruște, violente, ale scoarței terestre. Ele înspăimântă pe locuitori prin apriția lor neașteptată și prin efectele pe care le produc. Cutremurele puternice pot dărâma orașe întregi, produc stricăciuni căilor de comunicații, barajelor de pe apele curgătoare, digurilor etc. Ele produc uneori mari crăpături în scoarța Pământului sau alunecări de terenuri.

Principala cauză a cutremurelor o constituie mișcarea stratelor din adâncul litosferei. Ele se numesc cutremure tectonice. La un asemenea cutremur deosebim: un hipocentru sau locul din adâncime, unde se produce prăbușirea (poate fi la 100 km adâncime și uneori chiar mai mult) și un epicentru, adică locul de la suprafața Pământului, unde cutremurul se resimte mai puternic. Vibrațiile cutremurului, care se mai numesc și unde seismice, se simt în cercuri concentrate în jurul epicentrului, din ce în ce mai slab.

Alte cutremure se datoresc: vulcanilor (erupția vulcanilor este precedată de cutremure), prăbușirea tavanului peșterilor și surpării munților din cauza alunecărilor de teren.

Răspândirea cutremurelor. Anual se înregistrează pe Glob aproximativ un milion de cutremure, cele mai multe fiind de mică intensitate. Există însă și cutremure puternice, dintre care unele sunt catastrofale. În Japonia, Italia și în alte țări s-au produs adevărate dezastre din cauza unor cutremure puternice.

În general, cutremurele de pământ au o mai mare răspândire în zonele vulcanice. Oamenii de știință se străduiesc să prevadă cutremurele pentru a putea preveni populația. În acest mod mii de vieți omenești pot fi salvate.

Bogățiile subsolului

Japonia este foarte săracă în resurse minerale, fiind lipsită de majoritatea mineralelor necesare industriei sale moderne. Ea trebuie să importe masiv materii de bază ca petrol, minereu de fier, cărbuni cocsificabili și bauxită.

Clima, apele și vegetația

Clima Japoniei este influențată de așezarea în latitudine, de relieful muntos, de vânturile musonice și curenții oceanici (curentul cald Kuro-Shivo în sud și curentul rece Oyo-Shivo în nord). În regiunile nordice clima este mai aspră decât în regiunile centrale și sudice. Musonul de iarnă, din nord-vest, aduce mase de aer rece, ploi și zăpezi. În insula Hokkaido, iernile sunt mai lungi, friguroase și cu zăpadă multă.

Musonul de vară, dinspre sud-est, aduce ploi, îndeosebi pe litoralul estic al țării.

În sud, clima devine subtropicală, blândă. În regiunile muntoase, la peste 1000 de metri clima este mai aspră decâte în cele joase. Stratul de zăpadă ajunge uneori la o grosime de 2-3 metri.

Râurile sunt scurte, bogate în apă și cu cursuri repezi. De-a lungul lor s-au construit numeroase hidrocentrale. Pe unele râuri se practică plutăritul. În munți se găsesc numeroase lacuri, majoritatea formate prin prăbușirea scoarței pământului.

Vegetația. Mai mult de jumătate din suprafața țării este acoperită de păduri de foioase, caracteristice zonei temperate. În partea de sud există păduri subtropicale. În Insula Hokkaido se întâlnesc păduri dese de conifere.

Populația și principalele orașe din Japonia

Japonia are o populație numeroasă, aproximativ 126.435.000. Majoritatea o formează japonezii.

Tokio este capitala țării, considerat cel mai populat oraș al lumii. El se leagă direct de portul Yokohama.

Pe țărmul sudic al insulei Honshu, pe o lungime de 700 km, se înșiră numeroase orașe-porturi, cu o industrie dezvoltată. Ele sunt aproape legate unele de altele. Printre ele distingem: Tokio, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto, adică toate marile orașe japoneze.

Economia

Cooperarea dintre guvern și industrie, o etică profesională solidă, înalta tehnologie și un segment de apărare redus(1% din PIB) au ajutat Japonia să avanseze cu mare rapiditate la rangul de a doua țară din lume sub aspect tehnologic(după SUA) și a treia la nivelul parității de cumpărare(după SUA și China). O caracterisitică notabilă a economiei este modul în care producătorii, furnizorii și distribuitorii lucrează împreună, în grupuri numite “keiretsu”. O a doua caracteristică importantă este garantarea angajării pe viață pentru o mare parte din populația activă de la orașe.

Sectoare economice: -agricultură: 1.6%; -industrie: 25.3%; -servicii: 73.1%.

Sectoare agricole și zootehnice: orez, sfeclă de zahăr, legume, fructe, carne de porc și pasăre, lactate, ouă, pește.

Industrie: motoare, construcții de mașini, echipamente electronice, oțel și neferoase, nave. chimicale, textile, procesare alimentară.

Produse exportate: echipament de transport, motoare de vehicule, nave, chimicale, textile, procesare alimentară, echipamente electronice.

Transportul și infrastructura

Japonia are o rețea eficientă de transport public, mai ales in zonele metropolitane și între marile orașe. Transportul public din Japonia se caracterizează prin punctualitate, prin servicii de calitate, precum și prin faptul că este utilizat de un numar foarte mare de oameni.

Cele mai mari patru insule ale Japoniei, Honshu, Hokkaido, Kyushu și Shikoku sunt acoperite de o vastă rețea de căi ferate. Trenurile sunt o modalitate foarte convenabilă pentru vizitatori de a călători în jurul Japoniei. Circa 70 la suta din rețeaua de căi ferate japoneze este deținută și operată de către Căile Ferate Japoneze (JR), în timp ce restul de 30 la sută aparține zecilor de companii private de cale ferată fondate fie de guverne regionale, fie de societați private în colaborare cu guvernele regionale, în special în jurul zonelor metropolitane.

Trenurile japoneze sunt renumite pentru că ajung întotdeauna în timpul prevăzut. Cinci stații (Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya, Umeda și Yokohama) au fiecare în medie 2 milioane de călători pe zi, Japonia fiind țara cu cel mai mare grad de folosire a căilor ferate pe cap de locuitor din lume. Lungimea totală a rețelei de căi ferate este de 23.670,7 km din care 2.893,1 km de rețea în totalitate electrificată cu ecartament normal de 1 435 mm 89,8 km cu ecartament ingust de 1 372 mm. Restul de of 20.656,8 km cu ecartament de 1 067 mm și 40 km cu ecartament de 762 mm sunt de asemenea electrificate.


Sursa: Manual Geografie VII – Editura didactică și pedagogică București 1986 – Japonia / Wikipedia

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.