Împărțirea unei puteri cu aceeași bază


Cum se efectuează împărțirea unei puteri cu aceeași bază

Să efectuăm 25 : 23. Câtul împărțirii între 25 și 23 este 22, căci 23 • 22 =25. Dar 22 = 25-3.

Analog:

7100 : 780= 720, 65 : 6 = 64.

Împărțirea unei puteri cu aceeași bază

În general:

Dacă a, m și n sunt numere naturale, m ≥ n, iar a ≠ 0, avem am : an = am-n.

Deci:

Câtul puterilor aceluiași număr natural, diferit de 0, exponentul deîmpărțitului fiind cel puțin egal cu exponentul împărțitorului, este o putere a acestui număr natural, în care exponentul este diferența între exponentul deîmpărțitului și exponentul împărțitorului.

Ordinea efectuării operațiilor este aceea de la efectuarea operațiilor de adunare, scădere, înmulțire, împărțire, efectuându-se, mai întâi, ridicările la putere.

Exemple:

a) 1 + 22 =1 + 2 • 2 = 1 + 4 = 5.

b) (1 + 2 • 22 •2200) : (1 + 2203) = (1 + 2203) : (1 + 2203) = 1.

c) (3 + 718) : (3 + 730: 712) = (3 + 718) : (3 + 718) = 1.


Sursa: Editura Didactică și Pedagogică, București 1989 Clasa a-V-a, Prof. univ. dr. C.P. Popovici, Prof. I.C. Ligor, Prof. I.G. Borca – Împărțirea unei puteri cu aceeași bază

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.