Umbra lui Mircea. La Cozia – Rezumat. Comentariu literar


Umbra lui Mircea. La Cozia – Rezumat. Comentariu literar

Nota dominantă „Umbra lui Mircea. La Cozia” o constituie entuziasmul pe care i-l provoacă urmele trecutului glorios.

Umbra lui Mircea. La Cozia - Rezumat. Comentariu literar
Grigore Alexandrescu

Motivul umbrelor, frecvent la scriitorii romantici ai epocii, constituie, la Grigore Alexandrescu, prilejul unei meditații asupra personalității voievodului Mircea, erou de proporții legendare, și asupra vitejiei străbunilor în lupta pentru păstrarea libertății. În poezie, într-un cadru nocturn, de factură romantică, poetul salută cu pietate, în numele generațiilor prezente, fantoma marelui erou.

Elogiul vremurilor glorioase de odinioară, al luptelor eroice purtate de străbuni pentru apărarea libertății și a demnității neamului se împletește, în poezie, cu meditația pe tema evoluției societății, meditație în care se subliniază speranța poetului în viitor, în progresul omenirii. Considerațiile despre război și pace, precum și încrederea în propășirea poporului său, în înfrățirea națiunilor dau poeziei o notă de optimism.

Tabloul romantic al naturii de la începutul și de la sfârșitul poeziei (dealurile cuprinse de întunericul nopții ca de o mantie neagră; norii ce „se întind ca un veșmânt”, în timp ce valurile „zidul vechi al mănăstirii în cadență îl izbesc”; imaginea mănăstirii, care-și oglindește în ape umbra tunurilor sale, precum și a nopții care „peste dealuri se lățește”) dimensionează un cadru de pastel în compoziția poemului. Între tablourile de natură, poetul intercalează o lungă tiradă oratorică, bogată în elemente de meditație și de odă, remarcabilă atât prin plasticitatea expresiei, cât și prin ritmul, amploarea și gradația atitudinii lirice.

Elementele de pastel și de odă din poezie, precum și varietatea mijloacelor stilistice (exclamațiile, repetițiile, interogațiile, comparațiile, metaforele și hiperbolele) prin care se sugerează măreția eroului, ideea de evocare romantică a unor fapte de vitejie de dimensiuni gigantice, aparținând trecutului istoric, dau poeziei unitate și echilibru compozițional.


Sursa: Limba și literatura română clasa a IX-a, Ministerul Educației, Vladimir Gheorghiu, Nicolae Manolescu, Nicolae I. Nicolae, Constantin Otobâcu – Umbra lui Mircea. La Cozia – Rezumat. Comentariu literar

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.