Madagascar


Madagascar
Sursă foto: wikipedia.org

Madagascar sau Republique de Madagascar este o țară insulara situată în partea estică a coastei Africii și care se întinde pe o suprafață de 587,041 km².

Relieful

Insula Madagascar este cea mai mare insulă a Africii. Are un relief alcătuit dintr-un podiș înalt. Suprafața podișului este foarte fragmentată de râuri, care au săpat văi adânci și din loc în loc presărate cu conuri vulcanice. Partea estică a podișului coboară în trepte abrupte spre o îngustă câmpie litorală desfășurată de-a lungul Oceanului Indian. Partea vestică coboară lin spre țărm, terminându-se cu o regiune de dealuri joase și o câmpie nisipoasă.

Bogățiile minerale. Subsolul țării conține importante bogății minerale formate din grafit, minereu de uraniu și diamante.

Clima și apele

Alizeul de sud-est și relieful înalt imprimă climei un aspect variat. Astfel, în regiunile de litoral, căldura se menține ridicată tot timpul anului, pe când în interior, unde relieful este înalt, aceasta se diferențiază în funcție de altitudine. Precipitațiile cele mai bogate cad pe coasta răsăriteană. Regiunile vestice primesc o cantitate mai mică de precipitații.

Râurile sunt numeroase. Cele care se scurg spre est sunt scurte și repezi, cu debit mare de apă, iar cele din partea vestică sunt mai lungi, dar cu debit mai scăzut.

Vegetația și animalele

În direcția sud-vest - nord-est zonele de vegetație se succed în fâșii longitudinale, după formele de relief. În partea estică, bogată în ploi, se dezvoltă pădurea tropicală umedă, formată din palmieri și arbori de esențe prețioase ca: palisandrul, mahonul, abanosul, precum și din numeroase desișuri de bambuși și liane. De asemenea, aici se găsesc pe țărm păduri de mangrove. În partea vestică, unde cantitatea de precipitații este mai mică, locul pădurilor este luat de savane și stepe uscate cu arbori rari.

Animalele caracteristice sunt: maimuțe, diferite specii de păsări viu colorate, lilieci și reptile.

Populația

Populația (aproximativ 26,2600.000 de locuitori) este formată în majoritate din malgași. În numărul mic se întâlnesc indieni, chinezi, arabi și francezi. Cea mai deasă populație se află în partea centrală (în capitala țării Antananarivo), în special în zona podișului. Orașul Tamatave, de pe coasta de răsărit, este cel mai însemnat port maritim.

Madagascar - harta fizică și economică
Madagascar – harta fizică și economică

Economia

Cucerirea independenței a însemnat începutul trecerii la o dezvoltare economică mai dinamică, având ca obiective centrale creșterea producției agroalimentare, întărirea industriei miniere și ușoare, modernizarea rețelei feroviare și diversificarea culturilor agricole. Baza economică o formează agricultura. Pentru export se cultivă: cuișoare, cafea, vanilie, piperul, trestia de zahăr, tutunul etc.

Pentru consumul intern se cultivă orezul 50% din suprafața cultivată, maniocul, porumbul, fasolea, batatele ș.a.

În privința creșterii animalelor, Madagascar se află printre primele din Africa (bovine, ovine, caprine).

Industria. Dacă agricultura este baza economiei acestei țări, industria este „motorul principal” al dezvoltării. În stadiul actual industria este axată pe ramura extractivă. Pe lângă resursele amintite se mai exploatează: fier, crom, petrol, cărbune, fosfați și șisturi bituminoase.

Transportul și comerțul. În interior șoselele asigură legăturile dintre diferitele localități ale țării. Pentru legăturile externe se folosesc atât transportul maritim cât și cel aerian.

Madagascar exportă produse ale industriei extractive, produse tropicale, precum și conserve de carne și de lapte.

Importă diverse produse fabricate.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.