Statele Andine


Statele Andine și Statele Atlantice
Statele Andine și Statele Atlantice

Așezare

Statele Andine ocupă regiunea Munților Anzi, desfășurându-se (cu excepția Boliviei) pe coasta vestică a Americii de Sud, scăldată de Oceanul Pacific. Ca suprafață ocupă o treime din teritoriul Americii de Sud, 8.000.000 km pătrați.

Relieful

Toate statele Andine au un relief înalt, format din munți și podișuri. Între culmile muntoase se întâlnesc fie largi depresiuni intramontane, sub forma unor văi orientate pe direcția nord-sud, fie podișuri, ale căror înălțimi depășesc 3000 m. Zona muntoasă este presărată cu numeroși vulcani, mai ales în partea nordică și sudică. Spre interiorul continentului, toate statele Andine, exceptând statul Chile, au și câmpii care poartă diferite denumiri. Acestea sunt părți componente ale marilor câmpii sud-americane: Câmpia Amazonului, Câmpia La Plata, Câmpia Orinoco.

Clima

Clima prezintă o dublă zonare: pe latitudine și altitudine. Pe latitudine, de la nord la sud, se întâlnesc diferite zone de climă, începând cu zona ecuatorială în nord și terminând cu clima rece în părțile sudice. Pe altitudine se întâlnesc diferite etaje climatice începând cu zona de climă de la poalele munților.

Relieful muntos, cu dispunerea culmilor muntoase pe direcția meridianului, determină deosebiri climatice între versanții vestici și cei estici, influențând mai ales cantitatea de precipitații. Aceste trăsături ale climei se reflectă și în vegetația statelor Andine.

Apele

Datorită reliefului înalt așezat în imediata apropiere a oceanului, râurile sunt scurte și au numeroase praguri și cascade. Unele din aceste râuri au un mare volum de apă, fiind alimentate de ghețari și zăpezile care acoperă marile înălțimi ale munților Anzi.

Economia

Ca urmare a faptului că toate statele Andine au fost multă vreme sub dominația marilor puteri coloniale, economia lor este slab dezvoltată. Industria este axată mai ales pe ramura extractivă. Astfel, din părțile centrale ale regiunii Andine (nordul Republicii Chile, Bolivia, Peru) se extrag mari cantități de cositor, cupru, salpetru, aur argint ș.a.

Agricultura prezintă, de asemenea, un anumit specific, fiind axată pe cultura plantelor tropicale, care ocupă suprafețe întinse în Bolivia, Peru, Columbia.

Statele andine sunt Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela și Columbia din America de Sud.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.