Elveția


Elvetia
Sursă imagine: ro.maps-switzerland

Elveția este așezată în Europa Centrală, pe cursurile superioare ale fluviilor Ron și Rin. Suprafața pe care o ocupă este de 41.285 km².

Relieful

Relieful Elveției este predominant muntos, compus din lanțurile Alpilor Elvețieni și din Munții Jura. Este țara cu altitudinea medie cea mai ridicată din Europa.

Alpii Elveției se află în partea centrală și în sudul țării. Crestele înalte sunt acoperite de zăpezi veșnice și ghețari. Între culmile lor se află numeroase văi longitudinale adânci (Ron, Rin, Inn).

Munții Jura, situați la granița cu Franța, deși mai puțin semeți decât Alpii, sunt greu de trecut, datorită componenței calcaroase, a culmilor paralele și a numărului mic de trecători.

Partea nordică a țării este ocupată de Podișul Elveției, bine populat, important pentru agricultură.

Resursele naturale. Elveția dispune de bogate resurse hidroenergetice, precum și de păduri. Are însă puține resurse ale subsolului.

Clima și apele

Zona muntoasă are un climat alpin cu ierni lungi și aspre, verile fiind destul de răcoroase. În Podișul Elveției iernile sunt mai blânde, iar verile mai ploioase.

Numeroase râuri se varsă în Rin, care drenează 2/3 din teritoriul țării. În extremitățile sudice curg Ronul și Innul. Prin poziția sa, Elveția poate fi socotită un castel de ape în Europa Centrală.

Elveția dispune de numeroase lacuri glaciare, unele de mari dimensiuni. Lacul Geneva, fiind situat la graniță, este împărțit cu Franța.

Populația și principalele orașe din Elveția

Elveția are o populație de aproximativ 8.327.126 locuitori, fiind alcătuită din patru naționalități, deosebite după limbile vorbite. În centru și în nord locuiesc elvețienii de limbă germană (circa 2/3 din populația țării), spre vest elvețienii de limbă franceză, iar spre sud cei de limbă italiană. Un grup din ce în ce mai restrâns vorbește limba retoromană.

Capitala țării este Berna, oraș vechi, întemeiat în sec. XII-lea. Acest oraș adăpostește Muzeul Alpilor. Alte orașe importante sunt: Zürich, Basel, Geneva.

Economia

Elveția are o economie stabilă, prosperă și înalt tehnologizată. După PIB nominal, este a nouăsprezecea economie din lume, iar în termenii parității puterii de cumpărare, este a treizeci și șasea. Este al douăzecilea cel mai mare exportator, în ciuda dimensiunii sale reduse.

Cel mai important sector economic al Elveției este producția industrială. În țară se produc substanțe chimice, bunuri sanitare și farmaceutice, instrumente de măsură științifice și de precizie, și instrumente muzicale. Cele mai mari exporturi sunt cele de substanțe chimice (34% din exporturi), mașini/electronice (20,9%), și ceasuri/instrumente de precizie (16,9%). Sectorul serviciilor – în special cel bancar și de asigurări, turismul și organizațiile internaționale – sunt o altă importantă industrie pentru Elveția.

Agricultură. Elveția este specializată în creșterea cornutelor mari pentru lapte și carne, folosindu-se pășiuni alpine, apoi în unele culturi: cartofi, sfeclă de zahăr, grâu, secară etc.

Elveția are cea mai densă rețea feroviară din Europa, având 5.063 km, transportă peste 350 de milioane de pasageri anual. În 2007, fiecare cetățean elvețian călătorea în medie 2.103 km cu trenul, ei fiind astfel cei mai entuziaști călători feroviari.

Rețeaua elvețiană de autostrăzi avea în 2000 o lungime totală de 1.638 km, la o suprafață a țării de 41.290 km², având astfel una dintre cele mai mari densități de autostrăzi din lume. Aeroportul Zürich este cel mai mare nod de transport internațional al țării, cu 22,8 milioane de pasageri în 2010. Alte aeroporturi internaționale sunt Aeroportul Geneva (11,8 milioane de pasageri), EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg aflat în Franța, Aeroportul Berna, Aeroportul Lugano, Aeroportul St. Gallen-Altenrhein și Aeroportul Sion.


Sursa: Manual Geografie VII – Editura didactică și pedagogică București 1986 – Elveția / Wikipedia

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.