Ce este curentul electric?


Curentul

Curentul electric reprezintă deplasarea dirijată a sarcinilor electrice. Există două mărimi fizice care caracterizează curentul electric:
• intensitatea curentului electric, numită adesea simplu tot curentul electric, caracterizează global curentul măsurând cantitatea de sarcină electrică ce străbate secţiunea considerată în unitatea de timp. Se măsoară în amperi.
• densitatea de curent este o mărime vectorială asociată fiecărui punct, intensitatea curentului regăsindu-se ca integrală pe întreaga secţiune a conductorului din densitatea de curent. Se măsoară în amperi pe metru pătrat.

Caracteristici:
• Sarcinile electrice în mişcare pot fi purtate de electroni, ioni sau o combinaţie a acestora. Stabilirea curentului electric este determinată de existenţa unei tensiuni între cele două puncte (între care se deplasează sarcinile). De asemenea, curentul electric se mai poate stabili dacă un circuit închis este influenţat de o tensiune electromotoare.

Intensitatea curentului electric:
• Intensitatea curentului electric, numită şi intensitate electrică sau simplu curentul este o marime fizică scalară ce caracterizează curentul electric şi măsoară sarcina electrică ce traversează secţiunea unui conductor în unitatea de timp.
• Unitatea de masură în Sistemul Internaţional este amperul (A), şi este egal cu intensitatea curentului electric care trece prin doi conductori identici expuşi în vid între care există o forţă de 2·10-7 N.

Conform legilor lui Kirchoff, în fiecare nod al unui circuit electric, suma intensitaţilor curenţilor care intră în acel nod (considerate pozitive dacă curentul intră în nod şi negative dacă curentul iese din nod) este zero.
Daca secţiunea conductorului nu poate fi considerată neglijabil de mică şi este necesar să se descrie repartiţia curentului electric pe suprafaţa secţiunii, atunci curgerea curentului electric se caracterizează printr-o altă mărime fizică, densitatea de curent.

Curent continuu, curent alternativ:
Dacă mişcarea sarcinilor se face numai într-un singur sens, avem de-a face cu un curent continuu (generat de exemplu de bateria galvanică sau de dinam). Dacă sensul de deplasare alternează în timp, curentul se numeşte alternativ (alternatorul este un dispozitiv care generează un asemenea curent). Curentul alternativ folosit în industrie este de obicei (cvasi) sinusoidal, adică intensitatea lui variază ca o funcţie sinusoidală (în timp).

Curent continuuCurent alternativ

În cazul redresării curentului alternativ se obţine un curent continuu de intensitate variabilă, numit si pulsatoriu (sau ondulat). Redresarea se poate face cu ajutorul tuburilor electronice (diode sau duble diode) sau semiconductoarelor (diode, punţi redresoare).

Transformarea inversă, pentru a obţine curent alternativ din curent continuu, se face cu ajutorul unor dispozitive electronice (invertoare) şi este utilă, de exemplu, la alimentarea de la elemente galvanice sau acumulatoare a unor consumatori ce au nevoie de curent alternativ (lămpi electrice pentru avarii, alimentarea unor aparate electrice care funcţionează cu curent alternativ de la acumulatorul autoturismului). De asemenea din curent alternativ se poate obţine curent continuu şi cu ajutorul grupurilor comutatrice (un motor electric de curent alternativ roteşte un dinam pentru a produce curent continuu care să alimenteze de exemplu electrodul de sudură).


Sursa: didactic.ro

 

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.