Persoana, numărul și timpul verbului

Persoana, numărul și timpul verbelor

Persoana, numărul și timpul verbului

Verbul are trei persoane:

Persoana I arată că acțiunea verbului este făcută de persoana care vorbește.

Persoana a II-a arată că acțiunea verbului este făcută de persoana cu care se vorbește.

Persoana a III-a arată că acțiunea verbului este făcută de persoana despre care se vorbește, alta decât persoanele I și II.

Exemplu:

SingularPlural
1. Eu citesc „Povești”, de Ion Creanga.1. Noi citim revista „Cutezătorii”.
2. Tu citești „Dumbrava minunată”, de Mihail Sadoveanu.2. Voi citiți „Cireșarii”, de Constantin Chiriță.
3. El citește „Legende istorice”, de Eusebiu Camilar.3. Ei citesc „Basme”, de Călin Gruia.
4. Ea citește „România pitorească”. de Alexandru Vlahuță.4. Ele citesc „Poezii”, de Nicolae Labiș.

În propozițiile de la nr. 1, eu citesc, noi citim, acțiunea verbului este făcută de persoana care vorbește (eu, noi), adică de persoana I.

În propozițiile de la nr. 2, tu citești, voi citiți, acțiunea verbului este făcută de persoana cu care se vorbește (tu, voi), adică de persoana a II-a.

În propozițiile de la nr. 3 și 4, el (ea) citește, ei (ele) citesc, acțiunea este făcută de persoana despre care se vorbește (el, ea, ei, ele), adică de persoana a III-a.

Verbul are două numere:

Numărul singular arată că acțiunea verbului este făcută de o singură persoană.

Numărul plural arată că acțiunea verbului este făcută de mai multe persoane.

Rețineți:

1. Când acțiunea verbului se petrece în momentul vorbirii, verbul este la timpul prezent.

2. Când acțiunea verbului s-a petrecut înainte de momentul vorbirii, verbul este la timpul trecut.

3. Când acțiunea verbului se petrece după momentul vorbirii, verbul este la timpul viitor.

%d blogeri au apreciat: