Ce sunt dealurile?


Dealurile

Ce sunt dealurile?

Acestea sunt culmi prelungite înalte de 200 până la 1000 m. Multe podișuri au fost erodate de ape și transformate în dealuri (de exemplu, Podișul Transilvaniei, Podișul Dobrogei ș.a.). Alte dealuri s-au născut ca și munții, prin cutarea scoarței terestre, de exemplu, cea mai mare parte a Subcarpaților din România.

Dealurile sunt redate întotdeauna pe hartă cu culoarea galbenă. Printre dealuri, râurile taie văi. Pe dealuri cresc păduri defoioase, iar oamenii cultivă viță de vie și pomi fructiferi.

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.