Substantivul la cazul dativ. Exemple


Substantivul la cazul dativ

Substantivul la cazul dativ are în propoziție funcția sintactică de complement.

La ce întrebare răspunde substantivul la cazul dativ?

Răspunde la întrebarea cui?


Formele pentru substantivul la cazul dativ

Substantivul la cazul dativ are următoarele forme:

Forme articulate

 • singular:
  – singular: școlarului, codrului, fiului;
  – feminin: elevei, basmalei, zilei, vulpii, câmpiei;
  – neutru: dealului, teatrului, studiului, paiului, numelui;
 • plural:
  – masculin: școlarilor, codrilor, fiilor;
  – feminin: elevelor, basmalelor, zilelor, vulpilor, câmpiilor;
  – neutru: dealurilor, teatrelor, studiilor, paielor, numelor.

Forme nearticulate
(care se întrebuințează și însoțite de articolul nehotărât)

 • singular:
  – masculin: (unui) școlar, codru, fiu;
  – feminin: (unei) eleve, basmale, zile, vulpi, câmpii;
  – neutru: (unui) deal, teatru, studiu, pai, nume;
 • plural:
  – masculin: (unor) școlari, codri, fii;
  – feminin: (unor) eleve, basmale, zile, vulpi, câmpii;
  – neutru: (unor) dealuri, teatre, studii, paie, nume.

Substantivele masculine nume de persoane și unele substantive feminine nume de persoane (care nu se pot articula ca substantivele comune) primesc articolul hotărât lui înainte: lui Ion, lui Vlad, lui Carmen.


Exemplu:

Soldații îi dau ciocolată băiatului (lui Emil).
Lui Vlad i-am adus o carte.

Substantivele băiatului, lui Vlad sunt complemente, deoarece determină verbele dau, am adus. Deci, având funcții sintactice de complemente, sunt substantive la cazul dativ.


Sursa: Ana Dumitrescu, Vasile Teodorescu – Substantivul la cazul dativ – Manual Limba Română

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.