Clima Africii


Clima Africii

Clima Africii - cea mai caldă de pe glob

Fiind întretăiat de Ecuator și de cele două tropice, Africa se găsește aproape în întregime în cuprinsul zonei calde. Zonele de climă se succed spre nord și spre sud de Ecuator aproape paralel și simetric. Alți factori care influențează clima Africii sunt: dimensiunile mari și masivitatea continentului, repartizarea presiunii atmosferice de care depinde mișcarea aerului (vânturile), caracterul curenților oceanici de lângă țărmuri etc. Mai mult de 1/3 din suprafața Africii are o climă aridă cu mai puțin de 200 mm de precipitații anual (Sahara, deșertul Namib, Kalahari ș.a.). Altă treime, deși primește o cantitate relativ mare de precipitații, cunoaște perioade lungi de secetă (uneori ani de-a lungul). Zona ecuatorială este foarte bogată în precipitații.

În funcție de așezarea geografică a teritoriilor, clima Africii se împarte în următoarele tipuri:

Clima ecuatorială. O zonă cu o căldură apăsătoare și umedă tot timpul anului. Se întinde de o parte și de alta a Ecuatorului, cuprinzând partea nordică a bazinului Fluviului Zair și coasta Golfului Guineei. Principalele caracteristici ale acestui tip de climă sunt: temperatura medie anuală ridicată (25°-26°C), variații mici între lunile cele mai calde și cele mai reci (1°, cel mult 2°), egalitatea zilelor și nopților, precipitații abundente și regulate (aproape în fiecare zi).

Clima subecuatorială. Este o zonă de climă în care temperatura aerului se menține ridicată tot timpul anului (+20°C), însă precipitațiile se împart pe două anotimpuri. Se întâlnește atât nord, cât și sud de zona ecuatorială, întinzându-se, prin urmare, pe două zone.

În aceste două zone bat vânturile alizee câte o jumătate de an (în emisfera nordică, din octombrie până în aprilie, iar în emisfera sudică din aprilie până în octombrie).

Când bat alizeele, atât într-o emisferă cât și în cealaltă, în general nu cad ploi, deci este un timp secetos. În perioada în care nu bat alizeele plouă mult (jumătate de an în emisfera nordică, cealaltă jumătate de an în emisfera sudică). Deci în cuprinsul zonei subecuatoriale anul se împarte în două anotimpuri - un anotimp ploios și un anotimp secetos.

Clima tropicală uscată este o climă caldă și secetoasă tot timpul anului. Se întinde la nord și la sud de zona subecuatorială aproximativ între 12° și 30°, latitudine nordică și sudică, formând două zone. În emisfera nordică, clima tropicală cuprinde regiunea Sahara, începând de la Oceanul Atlantic și până la Marea Roșie, cunoscută sub numele de Deșertul Sahara, iar în emisfera sudică se întinde în limitele deșertului Namib.

În zona tropicală uscată temperatura se menține ridicată tot timpul anului, însă, spre deosebire de cele din zona ecuatorială, sau din zonele subecuatoriale, diferențele între luna cea mai caldă și cea mai rece sunt mult mai mari, ajungând la 17°C. Foarte pronunțate sunt diferențele de temperatură de la zi la noapte. Din cauza trecerii atât de bruște de la căldură extremă la frig, stâncile din pustiu se sfărâmă transformându-se în pietriș și apoi în nisip. Vântul ridică nisipul și-l plimbă din loc în loc, îngrămădindu-l sub formă de dune. Cea mai mare parte a Saharei este un pustiu de piatră, în care stâncile iau deseori tot felul de forme ciudate, de stâlpi, piramide, ciuperci etc. Ținuturile foarte întinse sunt acoperite de nisip. Precipitațiile sunt foarte rare, uneori ani de-a rândul ținuturile întregi nu primesc o picătură de ploaie.

Clima subtropicală. Extremitățiile Africii (de nord și de sud) au o climă mediteraneană.

În zona subtropicală sau mediteraneană se deosebesc două anotimpuri, unul blând și umed, corespunzător cu iarna din emisfera respectivă, și altul cald și secetos, corespunzător cu vara din aceeași emisferă.

6. Regiunile muntoase ale Africii au o climă etajată pe altitudine, care începe la poale cu clima din zona respectivă, iar pe culmile cele mai înalte ajunge până la clima rece. De exemplu, Podișul Etiopiei, Munții Kenya și Kilimanjaro.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina – Clima Africii

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.