Metafora. Exemple


Metafora

Ce este metafora?

Metafora este procedeul artistic prin care se înlocuiește un termen obișnuit (propriu) prin altul neobișnuit, figurat (impropriu), pe baza unor asemănări (între cei doi termeni).

Aceasta presupune un transfer de sens de la un cuvânt la altul pe baza unei asemănări, tinde-spre o îmbinare neașteptată de cuvinte. Prin forța ei de a trezi imagini și sentimente, de a sensibiliza și intensifica impresii, de a spori semnificația faptelor sau obiectelor, metafora este un element de bază al exprimării poetice.

Expresia cuibar rotind de ape are sensul de vârtej de apă, de copcă sau de bulboană. Poetul evită însă aceste cuvinte obișnuite și creează o expresie nouă, pe baza unor asemănări între vârtejul de apă și cuibar, amândouă având forma rotundă.

Pentru a preciza mai bine imaginea și pentru a sugera mișcarea și strălucirea vârtejului de apă, a adăugat cuvântului cuibar expresia rotind de ape. Deci, poetul numește un aspect din realitate (vârtejul de apă) prin alte cuvinte decât cele folosite până acum, printr-o expresie neobișnuită.

Această schimbare s-a făcut pe baza unei comparații neexprimate, subânțelese (vârtej de apă ca un cuibar rotind de ape). Poetul a suprimat termenul comparat (vârtej de apă) și adverbul de comparație (ca) și a reținut numai expresia cu care a comparat (cuibar rotind de ape).

Expresia cuibar rotind de ape este o metaforă.

La fel stau lucrurile și în cazul expresiei bulgări fluizi. Apa se rostogolea, curgea în rotocoale. Poetul „vede” aceste rotocoale de apă ca niște bulgări fluizi (curgători). Și expresia bulgări fluizi este de asemenea metaforă.


Sursa: Marin Toma – Limba Română-Lecturi literare, Editura didactică și pedagogică București 1989 – Metafora

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.