Relieful antropic


Ce este relieful antropic?

Relieful antropic înseamnă modelarea reliefului de către om - lacuri artificiale (lacuri de acumulare), canale (ex.: Canalul Dunăre-Marea Neagră), cariere, exploatări miniere de suprafață, baraje, diguri, halde de steril (din activitățile miniere), rambleuri, debleuri, etc. -, cât și prin accelerarea sau frânarea unor procese geomorfologice naturale - defrișare, împădurire, irigare, arat etc.

Relieful antropic
Relief antropic. Dig.

Toate acestea, când se fac pe pante înclinate, au ca urmare o eroziune accelerată, desfășurată de șiroire, torenți sau chiar declanșarea alunecărilor de teren. Regiunile nisipoase, stepele aride și terenurile plane suferă de pe urma deflației eoliene atunci când vegetația protectoare este distrusă prin arat sau pășunat intens. Suprafețe imense de pe Glob, cu sol altădată fertil, au căzut pradă acestei eroziuni accelerate de om.

Omul însă poate tempera și echilibra ritmul proceselor geomorfologice. În lupta sa cu o serie de fenomene ale naturii, care-i periclitau periodic avuția și chiar existența, omul a încercat să cunoască legile naturii, cauzele fenomenelor și să treacă la contramăsuri.

Amenajările râurilor, ale torenților și ale bazinelor hidrografice sau împădurirea artificială pe anumite terenuri sunt, poate, cele mai importante acțiuni prin care omul frânează excesele eroziunii, frânează sau stăvilește efectele inundațiilor sau ale deflației; se oprește astfel formarea ogașelor, a torenților, se frânează alunecările, râurile nu mai rod excesiv anumite maluri, nisipurile mișcătoare se pot fixa etc. În felul acesta, omul intervine în mediu ca factor de echilibru și nu de dezechilibru.


Sursa: Editura Didactică și Pedagogică București – Geografie Fizică Generală şi Geologie, clasa a IX-a, 1988 – Relieful antropic

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.