Egiptul antic mileniul 4 î.Hr.

Se constituie în Valea Nilului două state: în delta fluviului, regatul cu capitala la Buto (Egiptul de Jos), pe cursul mijlociu, regatul cu capitala la Nekhen-Hierakonpolis (Egiptul de Sus). Apariţia scrierii hieroglifice. Se cristalizează triada principală a panteonului egiptean: Osiris, Isis, Horus; paralel numeroşi zei localnici: Râ (Heliopolis), Ptâh (Memphis), Amon (Theba). Zoolatrie răspândită.


Sursa: Ed.Enciclopedica, 1972, Autori: Acad. Prof. Andrei Oţetea, Horia C. Matei, Florin Constantiniu, Marcel D. Popa, Nicolae C. Nicolescu , Gheorghe Rădulescu

%d blogeri au apreciat: