Acordul dintre regii Castiliei şi Cristofor Columb cu privire la expediţia peste ocean


Acordul dintre regii Castiliei şi Cristofor Columb cu privire la expediţia peste ocean
Cristofor Columb şi regii Castiliei

Acordul dintre regii Castiliei şi Cristofor Columb cu privire la expediţia peste ocean

La 17 aprilie 1492, regele şi regina şi-au dat consimţământul cu privire la proiectul convenţiei cu Columb. Cităm principalele două articole din această convenţie istorică:

„Majestăţile lor, ca stăpâni ai mărilor şi oceanelor, dăruiesc de azi înainte numitului don Cristofor Columb titlul de amiral al tuturor insulelor şi continentelor pe care el însuşi şi datorită iscusinţei sale le va descoperi sau le va dobândi pe aceste mări şi oceane, iar după moartea sa dăruiesc pe veci moştenitorilor şi urmaşilor săi acest titlu, cu toate privilegiile şi prerogativele ce decurg din el… Majestăţile lor îl numesc pe Columb vicerege şi guvernator general pe… insulele şi continentele pe care el… le va descoperi sau dobândi, şi pentru guvernarea fiecăreia dintre ele va trebui ales omul cel mai potrivit pentru această slujbă…” (dintre candidaţii propuşi de Columb).

„De la toate mărfurile de tot felul, fie că va fi vorba de perle ori pietre preţioase, aur sau argint, mirodenii şi alte lucruri şi mărfuri… care vor fi cumpărate, obţinute în schimbul altor lucruri, găsite sau dobândite pe teritoriul arătat mai sus guvernat de amiral… el va avea şi îşi va păstra a zecea parte din toate, ţinându-se seama de cheltuielile făcute, iar restul de nouă părţi le va pune la dispoziţia majestăţilor lor”.

După două săptămâni, la 30 aprilie, regele şi regina au confirmat oficial acordarea titlului de „don” lui Columb şi urmaşilor săi; de asemenea, i se acordau (condiţionat, în caz de reuşită) titlurile de „amiral al insulelor şi continentului”, vicerege şi guvernator, precum şi dreptul de a primi soldă pentru toate aceste funcţii şi venituri de la noile pământuri descoperite în proporţiile indicate mai sus şi dreptul de a judeca toate pricinile penale şi civile în legătură cu aceasta.

Curtea regală considera expediţia peste ocean în primul rând ca o întreprindere comercială care implică un risc. Pe regină n-o interesa ce spuneau autorii antici şi navigatorii din evul mediu. Ea avea nevoie de garanţii mai palpabile şi nu a luat hotărârea definitivă decât atunci când a văzut că proiectul este sprijinit de financiari lucizi. Luis Santangel în tovărăşie cu un reprezentant al negustorimii din Sevilla a acordat coroanei castiliene un împrumut de 1.140.000 maravedi (circa 12.000 de ruble aur). Sprijinul pe care i l-au acordat lui Columb reprezentanţii de seamă ai burgheziei orăşeneşti, care acţionau mână-n mână cu clerici influenţi, a decis succesul intervenţiilor sale.


Sursa: Istoria Descoperirilor Geografice, I.P Maghidovici; în româneşte de: Ion Vlăduţiu şi M. Leicand

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.