Numeralul ordinal


Numeralul ordinal

Numeralul ordinal

Numeralul ordinal exprimă ordinea obiectelor.


Exemplu:

Prietenul meu a luat premiul al doilea la a douăzeci și șasea etapă a Concursului de limba și literatura română „Mihai Eminescu”.

Numeralele: al doilea, a douăzeci și șasea, exprimă ordinea.

Numeralul ordinal are formă diferite după gen: întâiul, întâia, primul, al doilea, a doua etc.

Numeralele ordinale se formează, cu excepția numeralului ordinal corespunzător lui unu, una, din numeralele cardinale precedate de articolul posesiv (genitival) al, a și urmate, la masculin și neutru, de -lea, iar la feminin de -a:

masculin și neutru              Feminin
al doilea                               a doua
al treilea                              a treia
al patrulea                            a patra
al cincilea                               a cincea
al șaselea                              a șasea
al șaptelea                              a șaptea
al optulea                            a opta
al nouălea                            a noua
al zecelea                              a zecea

Numeralul ordinal compus se formează adăugând -lea pentru masculin și neutru și -a pentru feminin la sfârșitul ultimului numeral:

a o sută douăzecea; al trei mii șapte sute doilea etc.

Numeralele ordinale pot sta înaintea unui substantiv sau după el:

al doilea elev – elevul al doilea.

Scrierea numeralului ordinal


Numeralul întâi se articulează numai când se află înaintea substantivului:

întâiul elev; întâia clasă; întâii locuitori; întâile amintiri.

Cu cifre romane (latine) numeralele ordinale se scriu astfel: articolul posesiv (genitival) al, ai, a, ale + cifra reprezentând numeralul cardinal + -lea (pentru m., n.), -a (pentru f.):

al IV-lea = al patrulea; a X-a = a zecea etc.

Numeralul ordinal întâi aflat după substantiv, se scriu cu cifre romane astfel: clasa I, anul I.


Sursa: Ana Dumitrescu, Vasile Teodorescu – Manual Limba Română

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.