Scrisoare. Ce este o scrisoare?


Scrisoare

Scrisoarea este o compunere prin care se transmit știri sau se împărtășesc gânduri și sentimente.


Exemplu de scrisoare

Humulești, Decembrie 1877

Bădie Mihai,

Ai plecat și mata din Iași, lăsând în sufletul meu multă scârbă și amăreală.

Această epistolie ți-o sciu în cerdacul unde de atâtea ori am stat împreună, unde mata, uitându-te pe cerul plin de minunății, îmi povesteai atâtea lucruri frumoase... frumoase...

Dar coșcogeamite om ca mine, gândindu-se la acele vremuri, a început să plângă.

Bădie Mihai, nu pot să uit acele nopți albe, când hoinăream prin ciric și Aroneanu, fără pic de gânduri rele, dar în dragostea cea mare pentru Iașul nostru uitat și părăsit de toți. [...]

Ți-aș scrie mai multișor, însă a venit Enăchescu și trebuie să plec cu dânsul la tipografie.

Cu toată dragostea,
Ionică


Elementele componente ale scrisorii

Din scrisoarea trimisă (expediată) de Ion Creangă marelui nostru poet Mihai Eminescu, aflat la București, reies elementele componente ale oricărei scrisori (structura scrisorii):

- Data când a fost scrisă (uneori, și localitatea unde a fost alcătuită). Data (și locul) se notează fie în dreapta primei pagini, sus, ca în exemplul de față, fie după semnătură, jos, în stânga ultimei pagini.

- Formula de adresare, menită să exprime atitudinea față de destinatar (cel căruia i se adresează): dragoste, prietenie, respect etc. Alegerea formulei de adresare depinde de destinatar și de conținutul scrisorii.

Unor rude, colegi sau prieteni le veți scrie: dragi părinți, dragă unchiule, scumpul meu prieten etc., iar unor persoane superioare vouă: stimate domnule profesor etc.

- Conținutul scrisorii transmite știri, dar și sentimente, gânduri, atitudini. Acestea (știrile, sentimentele, gândurile etc.) trebuie organizate sub forma unei compuneri închegate, care are introducere, cuprins și încheiere.

- Formula de încheiere, la fel ca formula de adresare, exprimă sentimentele expeditorului (cel care trimite) față de destinatar. Veți încheia scrisoarea adresată unor rude apropiate, prieteni sau colegi scriind: sărut mâna (mai ales rudelor mai în vârstă), cu dragoste, cu drag, te îmbrățișez, cu prietenie, te sărut frățește etc. În schimb, scrisorile trimise unor rude îndepărtate, unor persoane superioare vouă se vor încheia cu formule sobre: cu stimă, cu deosebit respect etc.

- Semnătura este în concordanță cu formulele de adresare și de încheiere și, bineînțeles, cu conținutul scrisorii. Scrisorile trimise rudelor apropiate, colegilor, prietenilor pot fi semnate cu diminutive (Nelu, Costel, Monica etc.) sau cu prenumele (Vlad, Dan, Mihai, Anca, Elena etc.). Toate celelalte vor fi semnate cu prenumele și numele (Ion Dragomirescu, Maria Munteanu, Dumitru Ionescu etc.).

Scrisoarea trebuie scrisă citeț, fără ștersături, ca o dovadă a respectului față de persoana căreia vă adresați și față de voi înșivă.

Pe plic se vor scrie citeț numele, prenumele și adresa destinatarului și ale expeditorului.

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.