Acordul predicatului cu subiectul


Acordul predicatului cu subiectul
Acordul predicatului cu subiectul

Acordul predicatului verbal cu subiectul

Predicatul verbal se acordă în număr și persoană cu subiectul.

În exemplele:

Băiatul răspunde corect.
Eu caut o carte.

predicatele răspunde, caut sunt exprimate prin verbe la persoane și numere diferite:
răspunde - verb, persoana a III-a singular;
caut - verb, persoana I singular.

Formele verbelor care îndeplinesc funcția sintactică de predicat sunt cerute de formele părților de vorbire prin care sunt exprimate subiectele:

băiatul - substantiv, singular; poate fi înlocuit cu un pronume personal de persoana a III-a singular: el;
eu - pronume personal, persoana întâi singular.

Dacă subiectul este multiplu, predicatul are formă de plural:

Andrei și Irina merg la teatru.

Acordul predicatului nominal cu subiectul

Predicatul nominal este alcătuit dintr-un verb copulativ și un nume predicativ. Acesta atribuie subiectului o identitate sau o însușire.

În exemplul:

Ei erau mulți.

predicatul erau mulți este nominal și se acordă cu subiectul propoziției, ei...

Acordul predicatului nominal se face astfel:

- verbul copulativ se acordă cu subiectul în număr și în persoană:

erau, verb copulativ, persoana a III-a plural;
ei, subiect, exprimat prin pronume personal, persoana a III-a;

- numele predicativ exprimat prin adjectiv se acordă în gen, număr și caz cu subiectul:

mulți, nume predicativ, exprimat prin adjectiv, masculin, plural, cazul nominativ;
ei, subiect, exprimat prin pronume personal, persoana a III-a masculin, plural, cazul nominativ.

Dacă numele predicativ este exprimat prin substantiv, el se acordă, în general, în gen, număr și caz cu substantivul:

Cocostârcul este vestitorul primăverii.

cocostârcul, subiect, exprimat prin substantiv comun, gen masculin, număr singular, caz nominativ;

vestitorul, nume predicativ, exprimat prin substantiv comun, gen masculin, număr singular, caz nominativ.

Uneori, numele predicativ se acordă numai în număr și caz cu subiectul:

Primăvara este un anotimp frumos.

primăvara, subiect, exprimat prin substantiv comun, gen feminin, număr singular, caz nominativ;

un anotimp, nume predicativ, exprimat prin substantiv comun, gen neutru, număr singular, caz nominativ.

Numele predicativ se acordă cu subiectul multiplu astfel:

- când elementele subiectului multiplu sunt nume de ființe, genul masculin este cel care impune forma numelui predicativ:

Monica și Vlad sunt veseli.

- când elementele subiectului multiplu sunt substantive de genuri diferite, care nu sunt nume de ființe, la plural, substantivul-subiect cel mai apropiat de verb impune forma numelui predicativ:

Munții și câmpiile sunt frumoase.
Sălciile și stejarii sunt rămuroși.


Sursa: Ana Dumitrescu, Vasile Teodorescu – Manual Limba Română – Acordul predicatului cu subiectul

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.