Chile


Așezarea

Republica Chile este așezată în partea vestică a Americii de Sud, ocupând toată partea centrală și sudică a fațadei Pacificului.

Teritoriul statului Chile a făcut parte în secolul XV din Imperiul incaș, iar apoi este înglobat imperiului colonial spaniol. Devine independent în 1818.

Ca suprafață Chile ocupă locul al patrulea între statele Andine. Republicii Chile îi aparține și arhipelagul insulelor aflate în apropierea țărmurilor ei, cunoscute sub numele de Arhipelagul Chilian. La 3800 km de coastă, în largul Pacificului se găsește Insula Paștelui care aparține de Chile.

Teritoriul său are o lungime de circa 4200 km și o lățime cuprinsă între 100 și 300 km.

Relieful

Culmile muntoase ale Anzilor care formează relieful de bază al Republicii Chile se desfășoară în lanțuri paralele cu țărmul, fiind mai înalte în partea estică (peste 6000 m) și mai joase în partea vestică (în jur de 3000 m).

Între culmile celor două lanțuri de munți se află în partea nordică un podiș înalt și uscat denumit Atacama, iar în partea centrală și sudică o vale intramontană, cunoscută sub denumirea de Marea Vale. Această vale oferă condiții prielnice pentru dezvoltarea agriculturii. Întregul teritoriu al Republicii Chile constituie o regiune de intense activități vulcanice, care, în repetate rânduri, au provocat adevărate dezastre.

Bogățiile minerale. Chile - țara cuprului și a salpetrului. Subsolul Republicii Chile conține mari zăcăminte de cupru și salpetru. Se găsesc, de asemenea, minereuri de fier, petrol, argint, aur, uraniu.

Clima

Sub aspect climatic, teritoriul Republicii Chile se împarte într-o regiune nordică cu clima tropicală - deșertică, o regiune cu o climă subtropicală și una sudică cu climă temperată umedă și rece. Relieful înalt determină și o zonare a climei pe altitudine. Zidul muntos de pe Coasta Pacificului constituie o stavilă în calea vânturilor încărcate cu umezeală. Acest fapt determină o secetă îndelungată, în unele locuri dintre lanțurile muntoase, cum ar fi, de exemplu, Podișul Atacama, un adevărat pustiu. Pe țărmul Golfului Africa se află polul mondial al aridității.

Vegetația

Vegetația variază în raport cu latitudinea și altitudinea. În Atacama vegetația este foarte săracă, formată din ierburi mărunte, mărăcinișuri și cactuși. În regiunile centrale și sudice, unde este mai multă umezeală și în regiunile înalte sunt păduri de conifere, păduri de foioase și pășuni. Extremitatea sudică are o vegetație de tundră alcătuită din mușchi și licheni.

Populația

Populația (peste 17,5 milioane de locuitori) în cea mai mare parte este formată din metiși. Trei pătrimi din populația este concentrată în partea centrală a țării.

Orașele. Principalele orașe sunt: Santiago (cu o populație de peste 5 milioane de locuitori), Valparaiso și Conception.

Economia

Industria este axată pe extracția cuprului și salpetrului, în care Chile, ocupă unul din primele locuri din lume. Se extrag de asemenea, minereuri de uraniu, argint, aur etc. Dintre ramurile industriei prelucrătoare cele mai dezvoltate sunt: industria materialelor de construcții, textilă, alimentară, încălțăminte, industria hârtiei, construcții navale, produse chimice.

Agricultura

Suprafața folosită pentru agricultură este relativ restrânsă, datorită reliefului mai mult muntos. Cea mai importantă regiune agricolă este Marea Vale, situată între lanțurile muntoase din zona centrală și sudică. Se cultivă cereale (porumb grâu, orez), viță de vie, lămâiul, portocalul, măslinul. Creșterea animalelor constituie o ramură de bază a agriculturii. Se cresc cornute mari și oi. Pe podișuri se practică vânatul, iar în apele oceanului, pescuitul.

Transporturile

Primul loc între categoriile de transport îl ocupă cele maritime, care servesc, atât pentru asigurarea legăturilor dintre diverse orașe situate pe țărmul oceanului, cât și pentru legăturile externe. Căile ferate sunt formate de o arteră longitudinală de peste 3000 km lungime (care leagă nordul și sudul țării) și două căi ferate care străbat Anzii de la vest la est, făcând legătura cu Argentina și Bolivia. Transporturile rutiere dețin și ele un loc important. Prin Chile trece șoseaua „Panamericană” care leagă nordul continentului cu Argentina.

Comerțul

Chile exportă mari cantități de salpetru și cupru: de asemenea, guano (îngrășământ natural) și importă mărfuri industriale, petrol, benzină și unele produse alimentare.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.