Modul supin. Exemple

Modul supin

Modul supin este un mod nepersonal (nepredicativ) la care verbele exprimă acțiuni ce urmează să fie realizate.


Exemple de verbe la modul supin:

a) Și ce ai tu de povestit?
b) Ce este de făcut, tată? întreabă tânărul vânător.

Cuvintele de povestit și de făcut:
– sunt forme ale verbelor a povesti și a face
– exprimă acțiuni ce urmează să fie realizate
– au formă identică cu aceea a participiului (masculin, singular), precedat de prepoziția de


Modul supin este alcătuit dintr-o formă verbală asemănătoare cu participiul, dar deosebită de a acestuia prin faptul că nu este variabilă și este precedată de prepoziția de (sau de alte prepoziții – după, la, pentru):
de povestit
după tăiat (lemne)
la cules

Acțiunea exprimată de verb la modul supin poate fi înțeleasă ca:
scop al altei acțiuni: A venit pentru scuturat covoarele.
destinație a unui obiect: Am cumpărat o mașină de cusut.


Observație:

De la supin s-au format în limba română multe substantive:
de arat – aratul; de citit – cititul; de cules – culesul; de semănat – semănatul; de socotit – socotitul.

Supinul are două aspecte:
– aspect afirmativ: de conceput, de înțeles
– aspect negativ (cu ajutorul prefixului ne-): de neconceput, de neînțeles


Funcțiile sintactice pentru modul supin

1. Subiect:
E greu de cules.
Ce este greu? – de cules

2. Nume predicativ:
Grâul este de secerat.
Cum este grâul? – de secerat

3. Atribut:
A cumpărat o mașină de tricotat.
Ce fel de mașină? – de tricotat

4. Complement:
a) Am de rezolvat probleme.
Ce am? – de rezolvat

b) S-a săturat de colindat.
De ce s-a săturat? – de colindat


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Modul supin – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

%d blogeri au apreciat: