Funcțiile sintactice ale adverbului


Funcțiile sintactice ale adverbului

Funcțiile sintactice ale adverbului

1. Predicat verbal
Desigur că va fi bine.

2. Nume predicativ
Este bine să asculți sfaturile.

3. Atribut adverbial
Tema de maine e ușoara.

4. Complement circumstanțial de loc
Dă-ți de la buze buciumul deoparte.

5. Complement circumstanțial de timp
Atunci izbucneau glasurile tinere.

6. Complement circumstanțial de mod
Ultima oară l-am văzut bine.

7. Complement circumstanțial concesiv
Fără a avea acordul lor, ea tot a plecat.

8. Complement circumstanțial de scop
M-am pregătit de luptă și sper să reușesc.


În acest articol ați lecturat despre Funcțiile sintactice ale adverbului care sunt de predicat verbal, nume predicativ, atribut adverbial, complement circumstanțial de loc, complement circumstanțial de timp, complement circumstanțial de mod, complement circumstanțial concesiv, complement circumstanțial de scop.

Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Funcțiile sintactice ale adverbului – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.