Funcțiile sintactice ale adverbului

Funcțiile sintactice ale adverbului

Funcțiile sintactice ale adverbului

1. Predicat verbal
Desigur că va fi bine.

2. Nume predicativ
Este bine să asculți sfaturile.

3. Atribut adverbial
Tema de maine e ușoara.

4. Complement circumstanțial de loc
Dă-ți de la buze buciumul deoparte.

5. Complement circumstanțial de timp
Atunci izbucneau glasurile tinere.

6. Complement circumstanțial de mod
Ultima oară l-am văzut bine.

7. Complement circumstanțial concesiv
Fără a avea acordul lor, ea tot a plecat.

8. Complement circumstanțial de scop
M-am pregătit de luptă și sper să reușesc.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Funcțiile sintactice ale adverbului – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

%d blogeri au apreciat: