Propoziția circumstanțială de loc. Exemple


Propoziția circumstanțială de loc

Propoziția circumstanțială de loc este propoziția subordonată care poate înlocui complementul circumstanțial de loc, arătând locul unde se desfășoară acțiunea.

La ce intrebări răspunde propoziția circumstanțială de loc?

Propoziția circumstanțială de loc răspunde la întrebările: unde? de unde? până unde? încotro?

Cum se introduce propoziția circumstanțială de loc?

Propoziția circumstanțială de loc poate fi introdusă prin:

a) pronumele relative sau nehotărâte precedate de prepozițiile: către ce, spre ce etc;
b) adverbele relative unde și încotro, precedate sau nu de prepoziții (de unde, până unde, pe unde, de pe unde, până unde etc.);
c) compusele acestora: oriunde, orideunde, orișiunde, oriîncotro etc.

Observații:

Adverbele relative unde, de unde, pe unde, până unde, încotro etc., prin care se introduc propozițiile circumstanțiale de loc, prezintă următoarele caracteristici:
a) servesc ca element de legătură introducând asemenea propoziții;
b) îndeplinesc funcția de complement circumstanțial de loc în propozițiile din care fac parte.

Topica: Propoziția circumstanțială de loc urmează, de obicei, regenta. Când se insistă asupra ei, precedă regenta.

Punctuația: Propozițiile circumstanțiale de loc care urmează regentei nu se despart, în general, prin virgulă de aceasta. Când însă o precedă, cu unele excepții, se separă de aceasta prin virgulă:
M-am oprit unde mi-ai poruncit.
Unde mi-ai poruncit, acolo m-am oprit.

Observație: Deseori, adverbul relativ din propoziția circumstanțială de loc îi corespunde în regentă adverbul acolo, cu care se află în strânsă legătură:
M-am întors acolo, de unde plecasem.
De unde am plecat, acolo m-am întors.

În cazul acesta, adverbul relativ se desparte, de obicei, prin virgulă de adverbul acolo. (Ca în exemplul de mai sus).

Uneori, adverbul relativ unde formează un tot împreună cu adverbul acolo, analizându-se împreună:
S-a oprit acolo unde începea urcușul mai abrupt.

Exemplu:
unde iernează
Unde sunt păduri întinse
Oriunde privești
Turmele s-au oprit în vale.
Acolo plouă foarte mult.
Pretutindeni se întind păduri de brad.

Dacă se transcrie textul din dreapta de mai sus, înlocuind complementele scrise cursiv prin propozițiile din stânga reiese:

Turmele s-au oprit unde iernează.
Unde sunt păduri întinse plouă foarte mult.
Oriunde privești se întind păduri de brad.

Propozițiile: unde iernează, unde sunt păduri întinse, oriunde privești, care pot înlocui complementele circumstanțiale de loc în vale, acolo, pretutindeni, determinând aceleași verbe ca și acestea (s-au oprit, plouă, se întind), se numesc propoziții circumstanțiale de loc.


Sursa: Ion Popescu – Limba Română-Gramatică, Editura didactică și pedagogică București 1984 – Propoziția circumstanțială de loc

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.