Metoda figurativă. Rezolvarea problemelor


Metoda figurativă (sau metoda grafică) este o metodă ce constă în reprezentare prin segmente a mărimilor necunscute cu scopul de a fixa relații între acestea și mărimile date în problemă.

Se dă următoarea problemă:

Un număr este cu 24 mai mare decât altul, iar suma lor este 246. Să se afle numerele.

Cum se revzolvă problema prin metoda figurativă?

Figurăm cu un segment de dreaptă numărul mai mic. Spunem că numărul mai mic reprezintă „o parte” (p). Numărul mic se reprezintă astfel (Fig. 1):

Metoda figurativă

Numărul mai mare se reprezintă astfel (Fig. 2)

Metoda figurativă

Suma celor două numere este reprezentată în figura 3:

Metoda figurativă

După cum se vede, avem:

2p = 246 – 24, 2p = 222, p = 222 : 2, p = 111.

Numărul mic este 111. Numărul mare este 111 + 24, adică 135.

Să luăm o altă problemă:

Suma a două numere este 726, iar unul este de două ori mai mare decât celălalt. Să se afle numerele.

Problema se rezervă în felul următor:

Numărul mic se reprezintă în figura 4. Numărul mare se reprezintă în figura 5. Suma numerelor se reprezintă în figura 6.

Metoda figurativă

După cum se vede, avem:

3p = 726, p = 726 : 3, p = 242, 2p = 242 * 2, 2p = 484.

Numărul mic este 242. Numărul mare este 484.


Sursa: Editura Didactică și Pedagogică, București 1989 Clasa a-V-a, Prof. univ. dr. C.P. Popovici, Prof. I.C. Ligor, Prof. I.G. Borca – Metoda figurativă

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.