Care sunt semivocalele?


Semivocale

Ce sunt semivocalele?

Sunt sunete care seamănă cu vocalele, dar nu se pot rosti singure: e, i, o u. Nu pot alcătui singure silabe.

Sunetele numite semivocale au caracteristici de articulare comune vocalelor și consoanelor. Structura lor acustică este apropiată de cea a unor vocale cărora le corespund.

În română, acestea sunt [i], [u], [e] și [o]. Deschiderea cavității bucale la articularea lor este intermediară între cea mai deschisă în cazul consoanelor și cea mai închisă în cel al vocalelor.

Nu prezintă o structură net definită a formanților, ceea ce le deosebește de consoane, iar absența unui obstacol în calea aerului emis la articularea lor determină o concentrare a energiei mai mare decât cea specifică consoanelor.

O altă caracteristică ce apropie acest tip de sunete de consoane este că sunt asilabice, adică nu pot constitui nucleul unei silabe, prin urmare nici să fie accentuate.

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.