Modul indicativ. Conjugarea verbelor la modul indicativ


Modul indicativ

Modul indicativ al verbelor exprimă o acțiune prezentată de vorbitor ca fiind reală.

Verbele la modul indicativ, timpul prezent

În textul:

În atelier elevii lucrează. Ei pun în aplicare ceea ce citesc și învață.

verbele din textul de mai sus sunt la timpul prezent.

A învăța

învăț
înveți
învață
învățăm
învățați
învață

A lucra

lucrez
lucrezi
lucrează
lucrăm
lucrați
lucrează

A părea

par
pari
pare
părem
păreți
par

A merge

merg
mergi
merge
mergem
mergeți
merg

A citi

citesc
citești
citește
citim
citiți
citesc

A coborâ

cobor
cobori
coboară
coborâm
coborâți
coboară

Verbele a crea, a agrea, a recrea își schimbă forma asemenea verbului a lucra:

A crea

creez
creezi
creează
creăm
creați
creează

A agrea

agreez
agreezi
agreează
agreăm
agreați
agreează

A recrea

recreez
recreezi
recreează
recreăm
recreați
recreează

Verbele la modul indicativ , timpul trecut

În textele:

a) Și numai ce-o auzeai vara: Pu-pu-pup!
b) Băiatul sări din pat
c) Puii au clipit din ochi c-au înțeles...
d) El ne lăsase vorbind când a plecat.

verbele auzeai, sări, clipit, au înțeles, a plecat, lăsase arată acțiunea petrecute înainte de momentul vorbirii, deci sunt la timpul trecut.

Verbele:
- auzeai - arată o acțiune săvârșită în trecut dar neterminată;
- sări, au clipit, au înțeles, a plecat - arată o acțiune săvârșită în trecut și terminată;
- lăsase - arată o acțiune săvârșită în trecut și terminată înaintea altei acțiuni trecute.

Timpul trecut are patru forme:

- imperfect: auzeai
- perfect simplu: sări
- perfect compus: au clipit, au înțeles, a plecat
- mai mult ca perfect: lăsase


Imperfectul

(acțiune desfășurată în trecut, neterminată în momentul la care se referă vorbirea).

Conjugarea verbelor la modul indicativ, timpul imperfect:

A învăța

învățam
învățai
învață
învățăm
învățați
învățau

A lucra

lucram
lucrai
lucra
lucram
lucrați
lucrau

A părea

păream
păreai
părea
păream
păreați
păreau

A merge

mergeam
mergeai
mergea
mergeam
mergeați
mergeau

A citi

citeam
citeai
citea
citeam
citeați
citeau

A coborâ

coboram
coborai
cobora
coboram
coborâți
coborau


Perfectul simplu

(acțiunea săvârșită în trecut și terminată)

Conjugarea verbelor la modul indicativ, timpul perfect simplu:

A învăța

învățai
învățași
învăță
învățarăm
învățarăți
învățară

A lucra

lucrai
lucrași
lucră
lucrarăm
lucrarăți
lucrară

A părea

părui
păruși
păru
părurăm
părurăți
părură

A merge

mersei
merseși
merse
merserăm
merserăți
merseră

A citi

citii
citiși
citi
citirăm
citirăți
citiră

A coborâ

coborâi
coborâși
coborâ
coborârăm
coborârăți
coborâră


Perfectul compus

(acțiune săvârșită în trecut și terminată)

Perfectul compus se formează cu ajutorul unor forme ale verbului a avea, care se așează înaintea unui verb la modul participiu (formă verbală nepersonală terminată în -s sau în -t):

A învăța

am învățat
ai învățat
a învățat
am învățat
ați învățat
au învățat

A lucra

am lucrat
ai lucrat
a lucrat
am lucrat
ați lucrat
au lucrat

A părea

am părut
ai părut
a părut
am părut
ați părut
au părut

A merge

am mers
ai mers
a mers
am mers
ați mers
au mers

A citi

am citit
ai citit
a citit
am citit
ați citit
au citit

A coborâ

am coborât
ai coborât
a coborât
am coborât
ați coborât
au coborât

Perfectul compus poate apărea și sub forma inversată: învățat-am, învățat-ai etc. Acestea sunt forme verbale inverse.

Ortografia verbelor la perfectul simplu și la perfectul compus

Verbele care se termină la infinitiv în -i (a privi, a citi, a descoperi etc.) se scriu la persoana întâi singular cu -ii (privii, citii, descoperii), iar la persoana a treia singular cu -i (privi, citi, descoperi).

Formele ai, ați care împreună cu un verb la participiu alcătuiesc perfectul compus (ai cântat, ați cântat, ai spus, ați spus) nu trebuie confundate cu a-i, a-ți urmate de un verb la infinitiv (a-i cânta, a-ți cânta, a-i spune, a-ți spune), acestea reprezentând două cuvinte ce se rostesc împreună: prepoziția a și pronumele personal -i sau -ți.

Mai mult ca perfectul

(acțiunea săvârșită în trecut, terminată înaintea altei acțiuni trecute)

A învăța

învățasem
învățaseși
învățase
învățaserăm/învățasem
învățaserăți/învățaseți
învățaseră

A lucra

lucrasem
lucraseși
lucrase
lucraserăm/lucrasem
lucraserăți/lucraseți
lucraseră

A părea

părusem
păruseși
păruse
păruserăm/părusem
păruserăți/păruseți
păruseră

A merge

mersesem
merseseși
mersese
merseserăm/mersesem
merseserăți/merseseți
merseseră

A citi

citisem
citiseși
citise
citiserăm/citisem
citiserăți/citiseți
citiseră

A coborâ

coborâsem
coborâseși
coborâse
coborâserăm/coborâsem
coborâserăți/coborâseți
coborâseră

Verbele la modul indicativ, timpul viitor

(acțiunea se va desfășura după momentul vorbirii)

Viitorul se formează cu ajutorul unor forme ale verbului a vrea, care se așază înaintea unui verb la modul infinitiv:

voiînvăța
veilucra
vapărea
vommerge
vețiciti
vorcoborâ

Viitorul poate apărea și sub forma inversată: învăța-voi, învăța-vei etc.

În limba vorbită, mai ales, viitorul poate fi exprimat prin forma ca:

Nu e așa c-o să merg și eu...?
... s-a zvonit că pe Domnu nostru are să-l mute într-o altă comună, peste Siret.
... acuș avem să dăm peste o fântână cu apă dulce...
                                                                      (Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb)
... ba și-un topor îți fac, de-i zice „aman, puiule”...

Formele de viitor folosite mai ales în limba vorbită sunt de trei feluri:

o să învăț
o să înveți
o să învețe
o să învățăm
o să învățați
o să învețe

am să învăț
ai să înveți
are să învețe
avem să învățăm
aveți să învățați
au să învețe

oi învăța
ăi(-i), ei, îi, oi învăța
o, a învăța
om învăța
ăți(-ți), eți, îți, oți învăța
or învăța

Formele de mai sus se folosesc regional.


Sursa: Ana Dumitrescu, Vasile Teodorescu – Modul indicativ –Manual Limba Română

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.