Comparația. Ce este comparația?


Comparația

Comparația este procedeul prin care se alătură doi termeni (persoane, obiecte, acțiuni, idei etc.), pe baza unor însușiri comune, cu scopul de a evidenția anumite caracteristici ale primului termen.

Legătura dintre cei doi termeni ai comparației se face în mod obișnuit prin cuvântul ca, cu valoare de prepoziție. Ea se poate realiza însă prin cuvintele asemenea și cât, tot cu valoare de prepoziție.

a) Pădurea se înalță în depărtare asemenea valurilor mării.
b) Nalt cât casa,
     Verde ca mătasa
                                (Ghicitoare)

Locul termenilor care intră într-o comparație nu este fix. Uneori, termenul al doilea este folosit înaintea celui dintâi:

„Ca un glob de aur luna strălucea” – în loc de:
Luna strălucea ca un glob de aur.
                                (Dimitrie Bolintineanu, Cea de pe urmă noapte a lui Mihai cel Mare)

Comparația este întâlnită frecvent în operele literare, în proză sau în versuri; ea este prezentă însă și în vorbirea noastră obișnuită, de fiecare zi.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor – Comparația

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.