Substantivele colective. Exemple de substantive colective


Substantivele colective

Substantivele colective sunt substantivele care la forma de singular au înțeles de plural.

Adică, denumirile de totalități sau de grupuri de obiecte (lucruri, ființe, persoane) ca: ceată, ciurdă, grup, grupă, stol, turmă etc.; argintărie, călărime, majoritate, minoritate, mulțime, muncitorime, omenire, brădet, făget, tineret, aluniș, mărăciniș, porumbiște etc.

Exemplu:

Prin munca ei fără preget, țărănimea asigură pâinea țării.
Grupa întocmește programul de activități.
Brădetul acoperea coasta muntelui.

Substantivele țărănimea, grupa și brădetul sunt la numărul singular, dar au înțeles de plural, adică presupun mai multe obiecte de același fel:
țărănimea „totalitatea țăranilor”
grupa „cuprinde un număr de 8-12 pionieri”
brădet „pădure de brazi”

Alte exemple de substantive colective: detașament, muncitorime, pietriș etc.

Observații:

1. Când subiectul unei propoziții este exprimat printr-un substantiv colectiv cu formă de singular, acordul predicatului cu el se face la singular. De exemplu:

Detașamentul de pionieri al clasei a VI-a a organizat o serbare. (nu: au organizat)
Stolul de vrăbii a zburat spre salcâmi. (nu: au zburat)

2. Când vorbitorul simte că adevăratul subiect al propoziției este cuvântul cu formă de plural, care determină substantivul colectiv cu formă de singular, verbul predicat se pune la plural. De exemplu:

O mulțime de copii au venit în vizită.

Întregul grup de cuvinte „o mulțime de copii” (subiect la singular + atribut la plural) exprimă ideea de număr mare, de plural.

Cum se formează substantivele colective:

Substantivele colective se formează de la:

a) adjective: mult – mulțime, prost – prostime;
b) alte substantive: argint – argintărie, popă – popime, alun – aluniș, brad – brădet, porumb – porumbiște etc.

Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor – Substantivele colective

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.