Sobieski și românii – Rezumat. Comentariu literar


Sobieski și românii - Rezumat. Comentariu literar

Sobieski și românii – Rezumat. Comentariu literar

Inspirându-se din paginile pline de glorie ale istoriei noastre naționale, scriitorul Costache Negruzzi relatează în povestirea „Sobieski și românii” un episod din lupta eroică a poporului nostru pentru libertate, la sfârșitul secolului al XVII-lea: asediul Cetății Neamțului de către oastea polonă și rezistența îndârjită, vreme de cinci zile, a plăieșilor apărători.

Răspunsul dat de bătrânul vânător solului leșesc, comportarea celor nouăsprezece moldoveni evidențiază demnitatea, înțelepciunea, spiritul de sacrificiu și vitejia strămoșilor noștri.

Față de conducători oștirii polone, autorul are atitudini și sentimente diferite: dispreț pentru lingușirile și slugărnicia lui Potoțki; dezaprobare pentru trufia de cuceritor, lipsa de stăpânire și ușurința cu care regele Sobieski ia hotărârile importante; stimă pentru înțelepciunea, omenia și spiritul de dreptate al hatmanului Iablonovski, ca și pentru hotărârea finală a regelui.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor – Sobieski și românii – Rezumat. Comentariu literar

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.