Gradele de comparație ale adjectivelor. Exemple


Gradele de comparație ale adjectivelor. Exemple

Gradele de comparație ale adjectivelor

Gradele de comparație ale adjectivelor sunt formele pe care le ia adjectivul pentru a arăta că o însușire poate exista în grade diferite la două sau mai multe obiecte comparate sau chiar la același obiect în situații diferite.


Exemplu:
Iat-o sanie ușoară.
Problema aceasta este mai ușoară decât prima, dar mai puțin ușoară decât a cea rezolvată în clasă. Întrebarea mea este tot atât de ușoară ca și a Mariei.
Poezia învățată este cea mai ușoară dintre toate textele din culegere. Prima probă a concursului este foarte ușoară.

În propozițiile de mai sus, adjectivul ușoară apare singur sau însoțit de alte cuvinte: mai, mai puțin, tot atât de, (cea) mai, foarte, arătând că aceeași însușire a două sau a mai multor obiecte în împrejurări identice este diferită.

În unele situații, adjectivul însoțit de asemenea cuvinte arată că însușirea aceluiași obiect în împrejurări diferite este alta:

Soarele este mai roșu astăzi decât ieri.


De câte feluri sunt gradele de comparație ale adjectivelor?

Gradele de comparație ale adjectivelor sunt de trei feluri: pozitiv, comparativ, superlativ.

Pozitiv – arată însușirea unui obiect, fără termen de comparație:
(problema) ușoară
(om) bun
(apă) rece

Comparativ – arată că însușirea unui obiect este în grad diferit față de aceeași însușire a altui obiect sau față de aceeași însușire a lui în împrejurări diferite. Comparația are trei forme:

 • a. de superioritate – un obiect are aceeași însușire într-un grad mai mare decât alt obiect:
  (problemă) mai ușoară
  (om) mai bun
  (apă) mai rece
  Se formează din adjectiv la gradul pozitiv precedat de adverbul mai.
 • b. de egalitate – două obiecte au aceeași însușire în același grad:
  (problemă) tot atât de ușoară
  (om) tot așa de bun
  (apă) la fel de rece
  Se formează din adjectiv la gradul pozitiv precedat de cuvintele: tot atât, tot așa, la fel de.
 • c. de inferioritate – un obiect are aceeași însușire într-un grad mai mic decât alt obiect:
  (problemă) mai puțin ușoară
  (om) mai puțin bun
  (apă) mai puțin rece
  Se formează din adjectiv la gradul pozitiv precedat de adverbele mai și puțin.

Superlativ – arată că însușirea unui obiect este la cel mai înalt sau la cel mai scăzut grad.
Este de două feluri:
a. relativ – arată că aceeași însușire a unui obiect este în cel mai mare grad (de superioritate) sau în cel mai mic grad (de inferioritate) în comparație cu a altui obiect:

 • superioritate:
  (problema) cea mai ușoară
  (omul) cel mai bun
  (apa) cea mai rece
 • inferioritate:
  (barca) cea mai puțin ușoară
  (rândul) cel mai puțin bun
  (limonada) cea mai puțin rece
  Se formează de la comparativul de superioritate sau de la inferioritate precedat de articolul adjectival cel, cea, cei, cele.

Observație:

În construcții de tipul elevului celui mai silitor, elevei celei mai silitoare, cazurile Dativ-Genitiv ale substantivelor și ale adjectivelor sunt indicate și de forma articolului adjectival (demonstrativ) cu care se construiește superlativul relativ.

b. absolut – arată cel mai înalt grad al însușirii fără termen de comparație:
(problemă) foarte ușoară
(om) foarte bun
(apă) foarte rece
Se construiește cu adverbul foarte, dar se poate forma și cu alte adverbe: prea, tare, nespus, grozav, nemaipomenit etc.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Gradele de comparație ale adjectivelor – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.