Adverbe simple și adverbe compuse. Exemple


Adverbe simple și adverbe compuse
Adverbe simple și adverbe compuse

Adverbe simple și adverbe compuse

După forma lor, adverbele se împart în adverbe simple și adverbe compuse.
Adverbe simple: (abia, mâine, cum)
Adverbe compuse:(îndelung, nicicând)


1. Adverbe compuse în care elementele s-au sudat perfect:

Elemente constitutive:
prepoziție + adverb: deasupra, îndeaproape, (mai) prejos
adjectiv + substantiv: astăzi, bunăoară, rareori
prepoziție + substantiv: acasă, departe, devreme
adverb + un element invariabil: fie – fiecum; oare – oarecum; ori – oricând; va – undeva; vre – vreodată
adverb + și: iarăși, totuși
adverb + adverb: nicicum, niciodată, niciunde

Ortografie:
Aceste adverbe se scriu într-un cuvânt.


2. Adverbe compuse în care elementele s-au alăturat, fără a se contopi:

Elemente constitutive:
prepoziție întru, dintru + adverb într-adins, dintr-adins

Ortografie:
Aceste adverbe se scriu cu cratimă (liniuță de unire).

Unele adverbe compuse au înțeles nehotărât. Ele indică anumite împrejurări, fără a da indicații sigure: cândva, câteodată, niciodată, odată, oricât, vreodată etc.

Ortografie:
Aceste adverbe se scriu într-un singur cuvânt, ca și pronumele nehotărâte compuse.
În frază, unele adverbe leagă propozițiile secundare de alte propoziții:
Am găsit locul/ unde opriseră atunci/.
M-am trezit/ când răsărea soarele/.
Nu știa/ cum să facă problema.

În propozițiile pe care le introduce, adverbele unde, când și cum sunt părți de propoziție:
unde = complement circumstanțial de loc
când = complement circumstanțial de timp
cum = complement circumstanțial de mod


Funcția de atribut a adverbului

Citiți următoarele propoziții:

1. Complement
Cânta încet.
Cum cânta? – încet

2. Determină un substantiv și are funcția de atribut
Mersul încet este mai indicat.
Ce fel de mers? – încet

Adverbul cu funcția de atribut poate fi:
– neînsoțit de prepoziție: munca împreună
– precedat de prepoziție:
iernile de odinioară
mesteacănul de-afară

Observații:
1. Este greșită exprimarea „Mai te-a întrebat ceva?”, în care adverbul apare așezat înaintea formei verbelor compuse și a pronumelui personal.
Formularea corectă este: Te-a mai întrebat ceva?

2. Unele adverbe se folosesc greșit cu forme acordate, ca adjectivele:
Fiind prea ușori îmbrăcați, au răcit. (corect: ușor îmbrăcați)
Casele aveau ferestre largi deschise. (corect: larg deschise)
Ușor și larg determină participii.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Adverbe simple și adverbe compuse – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.