Turcia


Turcia

Turcia este situată în orientul apropiat, înglobând Asia Mică și un mic teritoriu din sud-estul Peninsulei Balcanice. Suprafața pe care se întinde Turcia este de 783,562 km².

Relieful, clima și apele

Relieful Turciei este dominat de podișuri și de munți.

În partea europeană două lanțuri muntoase închid o câmpie vălurită drenată de râul Ergene.

Podișul Asiei Mici (Anatoliei) are înălțimi variabile între 800-1500 m fiind încadrat la nord și la sud de lanțuri muntoase, adevărate bariere în calea influenței mărilor învecinate.

Spre est se întinde un alt podiș brăzdat de munți înalți, cu numeroși vulcani stinși și cu zăpezi permanente.

Clima este predominant temperat-continentală, exceptând zonele litorale și partea europeană, unde clima este subtropicală, cu veri secetoase.

Din această cauză rețeaua hidrografică este slab reprezentată în Podișul Anatoliei și mai densă spre est.

Turcia are importante minereuri de crom în vest și sud-vest, de asemenea, de fier, cupru, plumb și zinc. În nord-vest sunt zăcăminte de cărbuni, iar în bazinul superior al Tigrului, petrol.

Populația și principalele orașe din Turcia

Turcia are o populație de aproximativ 77.695.900 locuitori, fiind formată în cea mai mare parte din turci. Alături de ei trăiesc kurzi, iar în număr mai mic, greci și armeni.

Orașele mai însemnate sunt: Istanbul, fosta capitală a Imperiului otoman, așezat pe ambele maluri ale Bosforului; Ankara, actuala capitală a țării, situată în centrul Podișului Anatoliei; Izmir, port la Marea Egee, apoi Adana și Bursa.

Economie

Turcia a înregistrat în ultimele 4 decenii o creștere remarcabilă din punct de vedere economic. Industria energetică este reprezentată, îndeosebi, prin industria cărbunilor (mai ales lignit si huilă), localizată în nord-vestul Anatoliei. Energia electrică se obține în cadrul hidrocentralelor și termocentralelor.

Turcia este ca mărime a 15-a după GDP-PPP a lumii, și a 17-a după PIB. În 2007, sectorul agricol a reprezentat 8,9 % din GDP, în timp ce sectorul industrial reprezintă 30,8% și sectorul servicii reprezintă 59,3%.

Sectorul turismului a experimentat rapid creșterea în ultimii 20 ani, și constituie o parte importantă a economiei. În 2008, au fost 30.927.192 vizitatori în țară, care au contribuit cu 21,9 miliarde dolari la veniturile Turciei.

Alte sectoare ale economiei turcești sunt cele: bancare, construcțiile, tehnologiile casnice, electronice, textile, rafinarea uleiului, produsele petrochimice, minerit, fier și oțel, industria constructoare de mașini și auto.

Transportul

Transportul în Turcia este facilitat de 500.000 de kilometri de drumuri și 11.000 de kilometri de căi ferate. În iulie 2014, Turcia a inaugurat primul tren de mare viteză (TGV) care asigură o legătură Ankara-Istanbul.


Sursa: Manual Geografie VII – Editura didactică și pedagogică București 1986 / Wikipedia

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.