Instaurarea dictaturii fasciste în Germania și în alte țări


Instaurarea dictaturii fasciste în Germania și în alte țări

După primiul război mondial, criza economică a lovid deosebit de puternic Germania, care avea de plătit mari despăgubiri de război și a cărei industrie și agricultură se refăcuse, datorită creditelor acordate de bancherii americani. Lupta de clasă dintre proletariat și burghezie s-a intensificat. Influența partidelor muncitorești, a Partidului Comunist și a Partidului Social-Democrat, a crescut foarte mult. Dar, între conducerile acestor partide nu a existat unitate în vederea luptei comune. De această situație s-a folosit marea burghezie și moșierimea. Dându-și seama că nu mai era posibil să zguduiască lupta poporului, păturile cele mai reacționare ale clasei stăpânitoare au dus la putere, în ianuarie 1933, partidul fascist condus de Adolf Hitler.

Adolf Hitler 1889 1945
Adolf Hitler (20 aprilie 1889-30 aprilie 1945). Sursă imagine: wikimedia

Hitleriștii au dezlănțuit o teroare sălbatică, atât împotriva comuniștilor cât și a tuturor oamenilor cu vederi înaintate. Atunci a fost arestat, printre mulți alții, și Ernst Thälmann, conducătorul iubit al Partidului Comunist German.

Demonstratie a comunistilor din Germania in frunte cu Ernst Thalmann conducatorul Partidului Comunist

Partidele muncitorești au fost scoase în afara legii, sindicatele interzise. Libertățile democratice au fost suprimate. Sute de mii de oameni au fost arestați și aruncați în lagăre de concentrare, unde erau supuși la un regim de teroare și de distrugere. După preluarea puterii, hitleriștii au început să se pregătească de război. Ei pregăteau ideea fără de temei că ar exista o „rasă superioară”, germană a cărei menire era de a cuceri întreaga lume. În acest scop, educau tineretul în spiritul urii și al disprețului față de alte popoare.

Instaurarea dictaturii fasciste în Germania

Germania a ieșit din Societatea Națiunilor (octombrie 1933) și, încălcând prevederile Tratatului de la Versailles, a introdus serviciul militar obligatoriu (1935). Pregătindu-se de război, întreaga Germanie a fost transformată într-o cazarmă militară, presărată cu lagăre de concentrare și închisori.

Organizații fasciste au apărut și în alte țări ca, de pildă, în: Spania, Franța, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria etc. Împotriva acestor organizații și activității lor s-au ridicat toate forțele democratice antifasciste.


Sursa: Manual Istorie VII – Editura didactică și pedagogică București 1985 – Instaurarea dictaturii fasciste în Germania și în alte țări

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.