Fraza. Propoziția principală. Propoziția secundară


Fraza. Propoziția principală. Propoziția secundară

Fraza. Propoziția principală. Propoziția secundară

Fraza

Fraza este o îmbinare de două sau mai multe propoziții.

În textele:

Flăcăi, cu voi am câștigat izbânda¹/ și am alungat pe vrăjmași.²/

Crescuse îndoit astfel o vreme¹/ și din nou venise acel cineva²/ și îl răsucise cu vârful către asfințit³/.

identificăm cinci predicate: am câștigat și am alungat, în primul text, și crescuse, venise, răsucise, în al doilea text. Deci, în primul text sunt două propoziții, iar în textul al doilea, trei propoziții.

În textele de mai sus sunt două fraze.

Despărțirea frazei în propoziții se face astfel:
– se citește cu atenție textul;
– se subliniază predicatele;
– se încercuiesc elementele de legătură dintre propoziții;
– se separă printr-o linie oblică sau verticală fiecare propoziție și se numerotează.

Propozițiile dintr-o frază pot fi principale și secundare.

Propoziția principală

Propoziția principală are înțeles de sine stătător, deci nu depinde de alta propoziție. Ea se notează prescurtat (P.P.).

În exemplul:

Flăcăi, cu voi am câștigat izbânda¹/ și am alungat pe vrăjmași.²/

fiecare propoziție are înțeles și dacă este luată singură:

Flăcăi, cu voi am câștigat izbânda.
Am alungat pe vrăjmași.

Pentru a realiza o comunicare, unele propoziții principale cer completări:

Dorința mea este să devin chimist.

În frazele formate numai din propoziții principale, alăturate, între propoziții se pune virgulă.

Se apropie de mine,¹/ îmi ia de pe mescioară tabachera cu țigarete,²/ scoate una,³/ o pune în gură⁴/…

În frază, propozițiile principale pot fi legate prin diferite conjuncții: și, sau, ori, iar, dar etc.:

Au luptat¹/ și au învins.²/

Vii după-amiază la meci¹/ sau mergi la teatru?²/

Ori scrii,¹/ ori desenezi.²/

Clasa noastră este pe primul loc la învățătură,¹/ iar clasa lui George este pe locul al doilea.²/

Am căutat la bibliotecă,¹/ dar n-am găsit cartea recomandată.²/

Propoziția secundară

Propoziția secundară sau subordonată depinde de înțelesul altor propoziții. (Ea se notează prescurtat P.S.)

În fraza:

Tot uitându-se așa cu luare-aminte, bătrâna observă¹/ voinicul purta haine ostășești de domn, cusute în fireturi și aur, pe sub sarica greoaie de lână de oaie,²/ care se lăsase puțin la o parte, dezvelindu-i pieptul de viteaz.³/

nu toate propozițiile au înțeles de sine stătător.

Astfel:
– prima propoziție nu depinde de altă propoziție. Este propoziție principală;
– înțelesul propoziției a doua depinde de prima propoziție. Propoziția a doua determină verbul observă;
– înțelesul propoziției a treia depinde de a doua propoziție. Propoziția a treia determină substantivul sarica; ea este legată de propoziția a doua printr-o parte de vorbire care în frază are valoare de conjuncție: care.


Sursa: Ana Dumitrescu, Vasile Teodorescu – Manual Limba Română – Fraza. Propoziția principală. Propoziția secundară

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.