Republica Democrată Congo


Republica Democrată Congo - harta fizică și economică

Așezare

Republica Democrată Congo se întinde pe o suprafață de 2 344 858 km² ocupând cea mai mare parte a regiunii Africa Centrală.

Relieful

Pe teritoriul Republicii Democrate Congo se pot distinge două forme de relief. Prima este reprezentată de o uriașă depresiune, drenată de Fluviul Congo și care poartă numele de Depresiunea Congo, iar a doua este reprezentată de podișurile înalte care înconjoară depresiunea.

Bogățiile minerale. Republica Democrată Congo dispune de bogate și variate resurse minerale, concentrate în special în podișurile Shaba și Kasai. Printre aceste bogății primul loc îl ocupă cuprul, urmează diamantele, apoi uraniul, cobaltul, manganul, cărbunele, petrolul, minereul de fier ș.a. Dar peste toate acestea domină cuprul.

 Republica Democrată Congo - harta fizică și economică
Republica Democrată Congo – harta fizică și economică

Clima

Prin așezarea sa geografică Republica Democrată Congo se află în cea mai mare parte în cuprinsul zonei ecuatoriale. Clima caldă și umedă domină întreaga depresiune Congo. Partea sudică are o climă subecuatorială.

Apele

Pe teritoriul Republicii Democrate Congo curge Fluviul Congo, cel mai bogat în ape de pe teritoriul Africii și numeroase alte ape curgătoare. Fluviul Congo poartă spre ocean o mare cantitate de apă, mult mai mare decât Nilul. El nu este însă navigabil decât pe mici porțiuni, deoarece are pe cursul său numeroase praguri și cascade. Prezintă, în schimb, importanță deosebită ca resursă hidroenergetică. În partea de est sunt mari lacuri tectonice.

Vegetația și animalele

Fiind situată în regiunile cele mai umede ale Africii, pădurea ecuatorială ocupă mari suprafețe din teritoriul Republicii Democrate Congo. Aceste păduri dese și întunecoase sunt formate din arbori de esență prețioasă și din liane care se încolăcesc pe copaci. Părțile sudice, având o climă subecuatorială, sunt acoperite de savane, pădurea apărând doar de-a lungul apelor curgătoare. Animalele sunt cele caracteristice zonei ecuatoriale și subecuatoriale.

Populația

Populația – aproximativ 59.320.000 de locuitori. Grupa persoanelor de culoare bantu formează majoritatea populației. Dintre europeni cei mai numeroși sunt belgienii.

Orașele. Cel mai mare oraș și totodată capitala țării este Kinshasa așezat pe malul fluviului Congo. Alte orașe importante sunt Kisangani și Lubumbashi.

Economia

În ceea ce privește bogățiile solului și subsolului, Republica Democrată Congo se află pe unul din primele locuri în lume. Are cea mai densă rețea de ape din lume și un potențial hidroenergetic foarte mare (1/8 din potențialul globului). Cu toate acestea, ca urmare a îndelungatei ocupații coloniale, Republica Democrată Congo are o economie în curs de dezvoltare.

Industria. Dintre ramurile industriale primul loc îl ocupă industria extractivă. Se exploatează mari cantității de cupru, uraniu, diamante, cositor ș.a. Dintre ramurile industriei prelucrătoare, cele mai dezvoltate sunt: industria textilă, a materialelor de construcție, industria chimică ș.a. Acestea sunt concentrate în principalele orașe ale țării.

Agricultura. Se cultivă: porumb, orez, mei, ananas, bananieri, bumbac, arahide. Un loc important îl ocupă culturile de trestie de zahăr și plantațiile de citrice, de cafea și cacao. Creșterea animalelor constituie o ramură secundară a agriculturii. Se cresc cornute mari, oi, capre și porci.

Transporturile și comerțul. Față de întinderea sa Republica Democrată Congo dispune de puține căi de comunicație. Rețeaua de căi ferate nu depășește 5000 km, fiind concentrată în regiunea minieră. Căile fluviale și în parte șoselele, precum și transporturile aeriene suplinesc într-o anumită măsură transportul feroviar.

Exportă: lingouri de cupru, cositor, diamante, uraniu, cobalt ș.a.; de asemenea, produse ale agriculturii: bumbac, cafea, cauciuc etc.

Importă: diverse mașini, țesături și unele produse alimentare.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.