Regiunea Africa de Sud


Așezare

Regiunea Africa de Sud

Așezare

Regiunea Africa de Sud cuprinde toată partea îngustă a Africii, situată la sud de Depresiunea Congo și Regiunea Africa de Est.

Relieful

Relieful din Regiunea Africa de Sud este foarte variat. În partea centrală a regiunii se află o depresiune înconjurată de podișuri, iar în partea sud-estică se înalță munții.

Regiunea depresionară, care ocupă cea mai mare parte a regiunii, se numește Depresiunea Kalahari. Ea este înconjurată de podișuri marginale înalte. Aceste podișuri coboară în trepte abrupte spre zona litorală a Oceanului Indian. Privite dinspre ocean, povârnișurile podișului par a fi adevărați munți, cunoscuți sub denumirea de Munții Scorpiei. Înălțimea acestora depășește în unele locuri 3000 m.

Regiunea muntoasă ocupă partea de sud și este alcătuită din culmile paralele ale munților Cap. Între culmile acestor munți se întâlnesc numeroase depresiuni.

De-a lungul țărmurilor se întinde o câmpie litorală mai îngustă pe țărmul vestic și mai lată pe cel răsăritean (Câmpia Mozambicului).

Bogății minerale. Subsolul Africii de Sud este foarte bogat în zăcăminte de aur, diamante, cărbune, mangan, platină, uraniu și fier.

Regiunea Africa de Sud - harta fizică și economică
Regiunea Africa de Sud – harta fizică și economică

Clima

Clima din Regiunea Africa de Sud. În funcție de așezarea geografică, Africa sudică are o climă tropicală, cu excepția capătului extrem de sudic al Africii, unde se întâlnește o climă mediteraneană. În formarea climei intervin însă și alți factori, și anume: înălțimea reliefului și orientarea acestuia, cât și curenții oceanici din vecinătatea coastelor. Astfel, Depresiunea Kalahari aparține climatului tropical uscat. Rama de podișuri care înconjoară depresiunea are o climă de trecere de la cea tropicală uscată la subecuatorială. Câmpia litorală din vecinătatea Oceanului Indian are o climă caldă și umedă, influențată de curentul cald al Mozambicului și de alizeul de sud-est, care aduce umezeală dinspre ocean.

Pe coasta Oceanului Atlantic, spre deosebire de litoralul Oceanului Indian, clima este mai rece și foarte uscată. Precipitațiile nu depășesc 70-100 mm și vegetația dispare treptat. Aici este Deșertul Namib, Părțile sudice de la poalele Munților Cap au o climă subtropicală, cu ierni blânde și ploioase, cu veri călduroase și secetoase.

Apele

Volumul de apă al fluviilor se schimbă în funcție de cantitatea de precipitații pe care o primesc regiunile pe care le traversează. Datorită reliefului accidentat, cursul apelor prezintă numeroase repezișuri și cascade, nefiind bune pentru navigație. Cele mai lungi fluvii, cu un volum de apă mai bogat, sunt: Zambezi și Limpopo, ambele vărsându-se în Oceanul Indian, iar în Oceanul Atlantic, Orange. Pe Zambezi au fost construite câteva mari hidrocentrale.

Vegetația și animalele

În partea nordică a depresiunii Kalahari, se dezvoltă o vegetație de stepă cu tufișuri. În sud-vestul acestei depresiuni apare deșertul. Podișurile care înconjoară depresiunea Kalahari au o vegetație de stepă, iar în unele podișuri, de savană.

În câmpia Mozambicului apar pădurile cu liane asemănătoare în mare parte pădurilor ecuatoriale, iar pe coasta sudică se dezvoltă vegetația mediteraneană, formată din tufișuri (maquis).

Animalele specifice Africii de Sud sunt antilopele și zebrele.

Pentru ocrotirea unor plante și animale, în acestă regiune se găsesc câteva parcuri naționale, ca de exemplu Wankie, Kruger.

Statele din regiunea Africa de Sud

Populația

 Majoritatea populației o formează negrii. Populația albă este alcătuită din englezi, olandezi și portughezi.

Economia

Regiunea Africa de Sud este deosebit de bogată în aur, diamante, uraniu, mangan, platină ș.a. Exploatarea acestora se practică îndeosebi în Republica Africa de Sud. Economia celorlalte state este slab dezvoltată, fiind axată în special pe agricultură. Se cultivă porumb, grâu, sorg, cartofi, arahide, trestie de zahăr, viță de vie, pomi fructiferi. Pe podișuri locuitorii se ocupă cu creșterea animalelor: oi merinos și caracul, bovine și porci.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.