Brazilia


Brazilia

Așezarea

Brazilia cuprinde partea răsăriteană și centrală a Americii de Sud, având o largă deschidere la Oceanul Atlantic. Partea vestică ajunge în apropierea Munților Anzi.

Brazilia ocupă 1/2 din suprafața Americii de Sud, fiind cel mai mare stat dintre toate țările Americii Latine. În comparație cu suprafața altor state de pe Glob, Brazilia ocupă locul cinci (după Rusia, Canada, China și S.U.A.).

Denumirea oficială a statului este Republica Federativă a Braziliei. Ea cuprinde 26 de state, 3 teritorii și un district federal, cel al Capitalei.

Relieful

Relieful Braziliei este alcătuit dintr-o vastă câmpie – Câmpia Amazonului, cuprinsă între două podișuri, Podișul Braziliei și Podișul Guyanelor. Forma predominantă de relief o formează podișul, cea mai mare întindere având-o Podișul Braziliei.

Bogații minerale. Brazilia este una din cele mai bogate țări ale lumii în minereuri de fier (partea centrală a Podișului Braziliei. Sunt importante și zăcămintele de mangan, cărbune, bauxită, diamante, petrol, uraniu, cupru ș.a.

Brazilia - harta fizică și a resurselor din subsol
Brazilia – harta fizică și a resurselor din subsol

Clima

Clima. Așezată, în cea mai mare parte, între Ecuator și Tropicul Capricornului, în calea alizeului de sud-est, care bate dinspre Oceanul Atlantic, Brazilia are, în general, o climă caldă și umedă. În raport cu întinderea teritoriului pe latitudine această climă se diferențiază astfel:

clima ecuatorială, în Câmpia Amazonului și pe coastele atlanticului ale acesteia;
clima subecuatorială – pe podișul Braziliei și Guyanelor;
clima tropicală – în părțile sudice din preajma tropicului.

Apele. Având o climă bogată în precipitații, Brazilia posedă o deasă rețea de ape curgătoare, care au un debit bogat în tot timpul anului. Relieful favorizează desfășurările în lungime a acestei rețele. De aceea Brazilia are fluvii mari, nu numai ca volum de apă, ci și ca lungime. Fluviul cel mai lung și cel mai bogat în ape este Amazonul, care curge aproape paralel cu Ecuatorul, vărsându-se în Oceanul Atlantic. Al doilea fluviu ca mărime este Parana, care traversează părțile sudice ale Braziliei. În partea de est curge fluviul Sao Francisco, care se varsă în Oceanul Atlantic.

Râurile din Podișul Braziliei pot fi folosite în mare parte pentru producerea energiei electrice, având pe cursul lor numeroase cascade.

Vegetația și animalele. Vegetația Braziliei este foarte bogată și foarte variată. Ea este repartizată în funcție de climă în felul următor: în Câmpia Amazonului predomină pădurea ecuatorială (Selvasul), formată din arbori ca: arborele de cauciuc, arbori cu lemn prețios (acaju, palisandru), arbori medicinali – chinina, sau arbori din care se extrag diferite substanțe colorate. Ținuturile cu climă subecuatorială au o vegetație alcătuită din ierburi înalte (Campos). Acestea ocupă Podișul Braziliei și Podișul Guyanelor. În regiunile sudice cu climă temperată, se dezvoltă pădurile de foioase.

Fauna este tot atât de bogată și de variată, ca și vegetația. Se întâlnesc maimuțe, jaguari, vulpi, șerpi (unii cu lungime de 7-8 m), caimani, tapiri ș.a.

Populația

Populația (circa 209 milioane) este formată dintr-un amestec de rase și popoare. Majoritatea populației este formată din albi. Aproximativ o șesime din populație, deci circa 35 milioane de locuitori, este alcătuită din mulatri, mestiți și indieni. Aceștia locuiesc în părțile de nord-vest ale țării, situate de-a lungul cursului superior și mijlociu al Amazonului. Urmează negrii, descendenți ai sclavilor aduți din Africa. Aceștia ocupă părțile sud-estice, unde se găsesc marile plantații de cafea. Cea mai deasă populație se află în părțile răsăritene, în special pe coasta atlantică, iar cea mai rară, în selvasul brazilian și în partea vestică a Podișului Braziliei (Podișul Mato Grosso). Limba oficială este portugheza.

Orașele. Din anul 1960 capitala țării este Brasilia, oraș nou, construit pe teritoriul Podișului Braziliei. Tot în Podișul Braziliei, în apropiere de ocean, se afla și Sao Paulo, puternic centru industrial.

Pe coasta Oceanului Atlantic se înșiră o serie de orașe-porturi. Cel mai mare, dintre acestea este Rio de Janeiro. Principalul port pentru exportul cafelei este Santos.

Economia

Economia. Brazilia este cea mai mare putere economică din zona ecuatorială. În ultima perioadă a început să valorifice tot mai mult marile bogății din care dispune Brazilia, ocupând primul loc printre țările Americii Latine în industria siderurgică și textilă.

Agricultura. Brazilia este țara cafelei, a nucilor de cocos, a bananelor și a producției de cacao. Ramura de bază a economiei Braziliei o constituie agricultura, specializată în culturi ale căror produse sunt în cea mai mare parte exportate. În acest scop se cultivă pe mari suprafețe cafeaua, de asemenea, cacaua și citricele. Pentru consumul intern se cultivă cereale, dintre care porumbul ocupă primul loc, atât ca suprafață cât și ca producție; urmează grâul și orezul. Se cultivă, de asemenea, maniocul, fasolea, batatele, vița de vie ș.a. Mari suprafețe sunt cultivate de trestie de zahăr. Cafea și cacao se cultivă în părțile sud-estice. Cultura cerealelor se practică mai ales în părțile sudice. În Câmpia Amazonului, ocupată de pădurea ecuatorială, o parte a populației se ocupă cu extragerea laptelui de cauciuc din arborii de cauciuc.

Creșterea animalelor reprezintă una din principalele ocupații ale locuitorilor. Brazilia dispune de un număr mare de animale care furnizează materia primă pentru industria laptelui, a conservelor de carne și a pielăriei.

Industria este axată pe ramurile extractive. Se extrage minereu de fier, cărbune, mangan, uraniu, petrol.

Transporturile. Principalele căi de transport sunt căile ferate, fluviale și șosele. Rețeaua de căi ferate este insuficient dezvoltată față de marea suprafață a țării. Cea mai deasă suprafață se află pe Coasta Atlanticului și în părțile de sud. Șoselele suplinesc în parte insuficiența căilor ferate. Marea magistrală rutieră Transamazonia traversează Bazinul Amazonului de la vest la est. O parte a legăturilor interne se realizează cu ajutorul navigației fluviale, pe Amazon, cât și prin navigația maritimă pe Oceanul Atlantic, prin care se face legătura dintre părțile nordice și sudice ale țării.

Comerțul. Brazilia exportă cantități mari de cafea (cea mai mare exportatoare din lume), minereuri de fier, cacao, bumbac și carne. Importă mașini, utilaje, mijloace de transport, produse chimice, cărbuni de calitate superioară și petrol.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.