Adjectivul pronominal demonstrativ. Exemple


Adjectivul pronominal demonstrativ

Adjectivul pronominal demonstrativ se acordă cu substantivul în gen, număr și caz.


Citiți următoarele propoziții:
a) Veghez pe țărmul tău treaz, în acest sfârșit de noapte.
b) Această ninsoare... le dă strălucire stranie.
c) Acea grindină înspre Dunăre se avântă.

Cuvintele acest, această, acea însoțesc și determină substantivele sfârșit, ninsoare, grindină.

Locul adjectivului pronominal demonstrativ:

- după substantivul determinat: țara aceasta
- înaintea substantivului determinat: acest popor; același nume.


Observații:

1. Când este așezat după substantivul determinat, adjectivul pronominal demonstrativ are forme identice cu ale pronumelui demonstrativ.

2. Când este așezat înaintea substantivului determinat, adjectivul pronominal demonstrativ masculin pierde la N.-Ac. particula finală -a: acest băiat. La forma de feminin, particula finală -a este înlocuită cu : această fată.

3. Adjectivul pronominal demonstrativ de identitate stă întotdeauna înaintea substantivului determinat: aceeași întrebare.

4. Se acordă cu substantivul determinat în gen, număr și caz.

5. Evitați confuzia dintre adjectivul pronominal demonstrativ și pronumele demonstrativ:
cartea aceasta (acord în gen, număr și caz) - adjectiv demonstrativ
cartea acestuia (acestuia ține locul unui substantiv: lui Petrescu, de exemplu) - pronume demonstrativ.

6. Evitați, de asemenea, confuzia dintre forma populară a pronumelui sau adjectivului demonstrativ cel, cea și formele identice ale articolului demonstrativ (adjectival):

Cel care nu e atent la lecție nu știe. cel = pronume demonstrativ
Cea de-acolo e mai bună. cea = pronume demonstrativ
Ne-am oprit în cea vale. cea = adjectiv demonstrativ
Am admirat muntele cel înalt. cel = articol demonstrativ


Funcția sintactică a adjectivului pronominal demonstrativ:

Funcția sintactică a adjectivului pronominal demonstrativ este de atribut adjectival:
Copilul acesta este prietenul meu.
Care copil? - acesta


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984  – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.