Schimbarea valorii gramaticale


Schimbarea valorii gramaticale

Schimbarea valorii gramaticale este procedeul prin care se formează cuvinte noi prin trecerea de la o parte de vorbire la alta.


Exemple de schimbarea valorii gramaticale:

Iarna a trecut. A sosit primăvara. Primăvara păsările călătoare vin în țara noastră. Iarna ele se duc în țările cu climă caldă.

Un bărbat bătrân privește sosirea cocorilor. Bătrânul acela are 85 de ani. El are un câine rău, care mușcă rău pe oricine intră noaptea în curtea bătrânului.

Explicații:

În primele două propoziții, cuvintele iarna și primăvara, au funcție de subiecte și sunt substantive articulate cu articol hotărât. În propozițiile următoare, deși cele două cuvinte au forme identice cu cele din primele două propoziții, nu mai sunt nici subiecte, nici substantive, ci complemente circumstanțiale de timp exprimate prin adverbe.

Rezultă de aici că, în anumite condiții, unele substantive devin adverbe.

În continuarea textului apar adjectivele bătrân și rău (bărbat bătrân, câine rău) cu funcție de atribute.

Prin articulare, acestea și-au schimbat valoarea gramaticală, devenind substantive: bătrânul (subiect), bătrânului (atribut), răul (subiect).

Adjectivul rău, determinând verbul mușcă, și-a schimbat, de asemenea, valoarea gramaticală, devenind adverb.

Și alte părți de vorbire își schimbă valoarea gramaticală:
- pronumele personal de persoanele I și a II-a, la formele neaccentuate de dativ și acuzativ, au adesea valoare de pronume reflexiv:
Profesorii mei îmi dau note mari când mă pregătesc bine (îmi - pronume personal);
Îmi amintesc cu plăcere de orele de istorie (îmi - pronume reflexiv);

- pronumele posesive și demonstrative devin adjective posesive și demonstrative:
Ai mei merg astăzi la recoltatul porumbului (ai mei - pronume posesiv);
Părinții mei vin de la gară (mei - adjectiv posesiv);
Acestea sunt cărțile mele (acestea - pronume demonstrativ);
Aceste cărți sunt ale mele (aceste - adjectiv demonstrativ).

- infinitivul lung și supinul devin substantive:
Intrarea la spectacol la ora 19 (intrarea - infinitiv lung articulat, devenit substantiv);
Recoltatul porumbului se face toamna (recoltatul - supin articulat, devenit substantiv);

- adverbe devenite prepoziții:
Obiectele ușoare plutesc deasupra (deasupra - adverb).
Obiectele ușoare plutesc deasupra apei (deasupra - prepoziție).


Sursa: Ion Popescu – Limba Română, Editura didactică și pedagogică București 1988 – Schimbarea valorii gramaticale

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.