Clima României


Clima României
Clima României

Clima României este temperat continentală, cu patru anotimpuri: primăvară, vară, toamnă și iarnă. Datorită reliefului, în România sunt diferențe locale climatice.

Deoarece temperaturile, vânturile și precipitațiile sunt influențate și de relief, clima României nu este peste tot la fel, prezentând unele deosebiri la munte, față de dealuri și față de câmpii.

Temperatura aerului. Locurile cele mai reci din România sunt regiunile de munte și depresiunile dintre munți. Cea mai scăzută temperatură cunoscută în țara noastră a fost în anul 1942, în Depresiunea Brașovului (-38,5°). Uneori în timpul verii unele vârfuri înalte de munți îmbracă haina de zăpadă.

Cea mai ridicată temperatură înregistrată până acum în țara noastră a fost în Câmpia Bărăganului (+44.5°, în anul 1951).

În regiunile de deal și de podiș temperaturile sunt potrivite.

Vânturile care bat de obicei în țara noastră sunt Crivățul și Austrul.

Crivățul bate mai mult în timpul iernii din direcția nord-est. Este un vânt rece și aduce viscole. Asprimea Crivățului se simte mai cu seama în jumătatea de est a țării.

În partea sud-vestică bate Austrul. Acesta suflă mai mult în timpul verii. El este un vânt uscat.

Crivățul și Austrul nu sunt tot timpul anului la fel de puternice.

Precipitațiile nu sunt răspândite uniform pe teritoriul României. Cele mai bogate precipitații cad în Munții Carpați.

Pe dealurile subcarpatice și pe podișuri, cantitatea anuală de ploi și zăpezi este ceva mai mică decât la munte.

Cele mai puține precipitații cad în partea sud-estică a țării, în Câmpia Bărăganului, dar mai ales pe tărmul Mării Negre.

În Câmpia Română, vara, cad din când în când ploi torențiale, adică de scurtă durată și repezi în timpul cărora cade o mare cantitate de apă.

Cunoașterea climei, a temperaturii, vânturilor și precipitațiilor are o mare însemnătate pentru viața oamenilor, pentru toate activitățile lor și în mod deosebit pentru agricultură.


Sursa: Geografia României, Manual Clasa a IV-a, Editura Didactică și pedagogică București 1989, Mihail Iancu, Vasile Motrescu, Victoria Florescu – Clima României

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.