Zimbabwe


Zimbabwe

Așezare

Republica Zimbabwe este situată în nordul regiunii Africa de Sud, și se întinde pe o suprafață de 390,757 km2.

Fostă colonie a Marii Britanii, devine independentă în anul 1980, în urma mișcării de eliberare dusă de poporul zimbabwe.

Relieful

Relieful este format din podișuri vălurite, cu altitudine de peste 1000 m. Din zona centrală înălțimile cresc spre est, unde se află lanțuri muntoase cu vârfuri ce depășesc 2500 m (Vf. Inyangani - 2595 m).

În vest relieful prezintă o mare netezime, suprapunându-se unui sector al Deșertului Kalahari.

Cele mai joase zone se află în nordul și sudul țării sub forma unor depresiuni străbătute de fluviile Zambezi și Limpopo.

Bogățiile minerale sunt variate, Republica Zimbabwe ocupând pentru unele dintre ele locuri importante în lume: crom, aur, cupru, litiu, azbest, nichel, fier, pietre prețioase.

Zimbabwe - harta fizică și economică
Zimbabwe - harta fizică și economică

Clima

3. Clima este tropicală, relativ uscată, moderată de altitudine. Precipitațiile cresc din vest către estul țării ajungând în zona munților la 1800 mm/an.

Apele

Rețeaua hidrografică cuprinde râuri-afluenți ai celor două fluvii - Zambezi și Limpopo. Pe Zambezi, la granița cu statul Zambia, se află cascada Victoria și unul dintre cele mai mari lacuri de acumulare din Africa.

Vegetația

Vegetația și animalele sunt caracteristice zonei de climă tropicală. Pe podiș întâlnim savana, în cuprinsul căreia trăiesc elefanți, antilope, lei, leoparzi, hiene; în zona înaltă din est cresc păduri cu lemn prețios (mahon, teck, cedru). 60% din suprafața țării este acoperită de păduri.

Populația și orașele

Zimbabwe are o populație de circa 14.500.000 de locuitori. Majoritatea populației (95%) o formează negrii, care trăiesc în zona centrală a țării, pe podiș. Restul populației este alcătuită din albi europeni, metiș și asiatici. 

Cel mai important oraș al țării este Harare capitala țării, situat în partea de nord-est, la o altitudine de 1200 m.

Economia

S-au luat măsuri de înființare a unor întreprinderi industriale de stat, se valorifică resursele absolutului în cadrul industriei metalurgice și a construcțiilor de mașini, petrochimiei etc.

Mai dezvoltate sunt ramurile industriale alimentare și textile în orașele Harare și Bulawayo.

În cadrul agriculturii un loc important îl ocupă cultura cerealelor (porumbul), tutunul, bumbacul, trestiei de zahăr și a maniocului.

Bogăția pășunilor a favorizat creșterea animalelor: bovine, oi pentru lână, caprine.

Transporturile și comerțul

Republica Zimbabwe are o rețea de transporturi bine dezvoltate ce asigură legături ușoare între principalele zone ale țării.

Exportă crom, cupru, azbest, tutun, carne etc.

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.