Funcțiile de nume predicativ și de atribut ale pronumelui personal


Funcțiile de nume predicativ și de atribut ale pronumelui personal

Funcțiile de nume predicativ și de atribut ale pronumelui personal

I. Citiți propoziția:

Câștigătorii întrecerii suntem noi.

Pronumele personal noi:
– este în cazul Nominativ
– arată persoana cu care se identifică subiectul
– este așezat după verbul copulativ (suntem) cu care formează predicatul nominativ.

El are funcția de nume predicativ.

II. 1. Citiți propoziția:

Cărțile sunt de la mine.

Pronumele personal (de la) mine:
– este în cazul Acuzativ cu prepoziția de la
– formă accentuată
– arată persoana de la care provin cărțile
– este așezat după verbul copulativ (sunt) cu care formează predicatul nominal.

El are funcția de nume predicativ.

2. Citiți propoziția:

Florile pentru tine sunt roșii.

Pronumele personal (pentru) tine:
– este în cazul Acuzativ cu prepoziția pentru
– formă accentuată
– determină un substantiv (florile)
– răspunde la întrebarea care?

III. 1. Citiți propoziția:

Caietele sunt ale ei.

Pronumele personal ale ei:
– este în cazul Genitiv cu articolul posesiv (genitival)
– exprimă posesia
– este așezat după verbul copulativ (sunt) cu care formează predicatul nominal.

El are funcția de nume predicativ.

2. Citiți propozițiile:

a) Doi frați ai lor s-au întors în sat.
b) Către casa lui din peșteri
necăjit moșneagul pleacă.
                                               (Octavian Goga, Asfințit)

Pronumele personal ai lor:
– este în cazul Genitiv, cu articol posesiv (genitival)
– determină un substantiv fără articol hotărât (frați)
– răspunde la întrebarea ai cui?

Pronumele personal lui:
– este în cazul Genitiv fără articol posesiv (genitival)
– determină un substantiv cu articol hotărât (casa)
– răspunde la întrebarea a cui?

Pronumele personale ai lor și lui au funcții de atribut.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Funcțiile de nume predicativ și de atribut ale pronumelui personal – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.