Sintaxa. Sintaxa propoziției. Sintaxa frazei


Sintaxa. Sintaxa propoziției. Exemple

Sintaxa. Sintaxa propoziției. Sintaxa frazei

Sintaxa este partea gramaticii care studiază regulile îmbinării cuvintelor în propoziții și a cuvintelor în fraze.
Sintaxa propoziției studiază regulile referitoare la îmbinarea cuvintelor în propoziții.
Sintaxa frazei studiază regulile referitoare la îmbinarea propozițiilor în fraze.

Felul propozițiilor

a) după scop:
- enunțiative: propriu zise; optative; imperative
- interogative: propriu-zie; optative

b) după formă:
- afirmative
- negative

c) după alcătuire
- simple
- dezvoltate

d) după înțeles:
- principale
- secundare (subordonate)

Raporturile de coordonare prin:
- alăturare (juxtapunere)
- conjuncții

Raporturile de subordonare:

- în propoziție prin: propoziții; locuțiuni prepoziționale
- în frază prin: conjuncții; locuțiuni conjuncționale; pronume relative; adverbe relative

Părțile de vorbire:

- care se declină (flexibile): substantivul; articolul; adjectivul; pronumele; numeralul
- care se conjugă: verbul
- care nu se declină, nici nu se conjugă (neflexibile): adverbul; prepoziția; conjuncția; interjecția


Exemplu:

Verbele tale curate ne cheamă din toate străvechile Țări Românești.


Partea de propoziție este un cuvânt sau un grup de cuvinte care îndeplinește o anumită funcție sintactică.

Ea reprezintă cea mai mică unitate sintactică.

Părțile principale ale propoziției:

- subiectul: vorbele
- predicatul: cheamă

Părțile secundare ale propoziției:

Părțile secundare ale propoziției:
- atributul: tale, curate, toate, străvechi
- complementul: ne, din... Țări Românești

Propoziția poate avea subiect:

- exprimat:
simplu: Nigerul formează o mare deltă.
multiplu: Castravetele și vinetele își au originea în culturile din India.

- neexprimat:
inclus (în forma verbului): Cânt la vioară. (eu)
subînţeles (a fost exprimat mai înainte): Au tăbărât cu lăcustele. (ei)

Propoziții fără subiect:

Se înnoptează. Plouă. - fenomene naturale
Bate la ușă. - nu se indică precis persoana care face acțiunea.

Propoziții (după ceea ce exprimă modul verbului):

- imperative: Acoperă-mi ochii!
- optative: Cu lacrimi ți- scrie, bătrâna mea țară.

Observații:

1. Vocativele, unele interjecții (care exprimă stări sufletești sau adresarea) și unele adverbe de mod (mai, numai, doar, exclusiv, tocmai, chiar, cam etc.) nu constituie părți de propoziție.

2. Articolul, prepoziția și conjuncția sunt instrumente gramaticale, deci nu au funcții sintactice în propoziție.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Sintaxa. Sintaxa propoziției – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.