Pronumele personal. Funcțiile sintactice, cazurile, formele


Pronumele personal

Pronumele personal. Funcțiile sintactice, cazurile, formele accentuate și formele neaccentuate

Pronumele personal desemnează diferitele persoane. El are forme diferite pentru cele trei persoane la singular (eu, tu, el, ea) și la plural (noi, voi, ei, ele).

Funcțiile sintactice ale pronumelui personal

Pronumele personal are aceleași funcții sintactice ca și substantivul căruia îi ține locul.  Acesta îndeplinește următoarele funcții sintactice:

nominativ: subiect și nume predicativ
acuzativ: complement, nume predicativ (însoțit de prepoziții) și atribut.
dativ: complement
genitiv: atribut și nume predicativ
vocativ: nu are funcție sintactică

În exemplul:

El privește la mine, / eu îi arăt o carte.

cuvintele roșii țin locul unor substantive.

el, eu sunt în propoziție subiecte și stau în cazul nominativ; (la) mine are funcția sintactică de complement (determină verbul privește, răspunde la întrebarea la cine?) și este în cazul acuzativ;
îi are funcția sintactică de complement (determină verbul arăt, răspunde la întrebarea cui?) și este în cazul dativ.

În exemplele:

Colega mea ajută la rezolvarea unei probleme.
Ei i-a plăcut întotdeauna matematica.

pronumele peronal are funcția sintactică de complement (determină verbul ajută) și stă în cazul acuzativ;
ei, i- au funcția sintactică de complement (determină verbul a plăcut) și stau în cazul dativ.

Formele pronumelui personal. Cazurile pronumelui personal

Observați că, în exemplele date, la cazurile acuzativ și dativ pronumele personal are forme duble: accentuate (mine, ei) și neaccentuate (mă, îi, i-).

Formele mine și ei se pot accentua în vorbire și, de aceea, se numesc forme accentuate, iar formele mă, îi, i- nu se accentuează în vorbire și, de aceea, se numesc neaccentuate.

Unele forme neaccentuate se pronunță și se scriu împreună cu un cuvânt aflat înainte sau după ele: să-ți spună, l-a văzut, i-a plăcut.

Formele accentuate ale pronumelui personal

Formele accentuate ale pronumelui personal

Formele neaccentuate ale pronumelui personal

Formele neaccentuate ale pronumelui personal

Formele neaccentuate și pierd pe ă atunci când se pronunță împreună cu cuvântul următor care începe cu o vocală: m-au chemat, v-a dat.

Pronumele personal își modifică forma după:

număr, gen și caz – ca substantivul
persoană – ca verbul

La perosoanele întâi și a doua, singular și plural, pronumele personal nu are forme pentru cazul genitiv. Aceste forme există doar la persoana a III-a, singular și plural:

Cartea ei este curată
Am luat creionul lui.

Determinând substantive, pronumele ei, lui sunt atribute.

Pronumele ei, lui, lor apar uneori precedate de articolul posesiv (genitival) al, a, ai, ale:

Cartea este a ei.
Creionul este al lui.

Vocativ are doar persoana a doua singular și plural, formele fiind identice cu ale nominativului:

Tu, băiete, cântă!
Voi, cei de acolo, veniți la noi!

La acuzativ, formele accentuate ale pronumelor personale sunt însoțite totdeauna de prepoziții:

Se îndreaptă spre ea.
Despre voi este vorba.
Cu tine și cu el am fost în excursie.
Ne-a chemat pe noi și pe ei.

Dânsul, dânsa, dânșii, dânsele sunt pronume personale de persoana a III-ea:

…cică aveam grozavă ciudă pe dânsa.
                                                    (Ion Creangă, Amintiri din copilărie)


Sursa: Ana Dumitrescu, Vasile Teodorescu – Manual Limba Română – Pronumele personal

persoane au considerat acest articol util. Dacă ți-a fost de ajutor, te rog să lași un vot.
%d blogeri au apreciat: