Care sunt părțile de propoziție?


părțile de propoziție

Părțile de propoziție sunt formate din părțile principale de propoziție și părțile secundare de propoziție. Subiectul și predicatul sunt părți principale de propoziție, iar complementul și atributul sunt părți secundare de propozitie.

Părțile principale de propoziție

Exemplu:

Un vânt aspru a spulberat norii.
     (S)                         (P)

Daca citiți propoziția de mai sus fără predicat și subiect, aceasta își pierde înțelesul. Asta înseamnă că, dintre părțile propoziției, cele mai importante sunt subiectul și predicatul, fiind părți principale de propoziție.

Părtile secundare de propoziție

Cuvintele care sunt adăugate în propoziția dezvoltată pe lângă subiect și predicat se numesc părți secundare de propoziție. Rolul lor este de a îmbogăți înțelesul propoziției.

Exemplu:

Minerii harnici lucrează cu spor.

De știut! Părțile secundare pot lipsi din propoziție.


Sursa: Gramatică și compunere – Editura Didactică și Pedagogică, București 1986 – Părțile de propoziție

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.